Amersfoort minder hard geraakt bij verlies van werk door corona

Foto: Pixabay

De impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid is groot, verwacht UWV. De arbeidsmarktregio Amersfoort heeft een relatief sterke economie. Hierdoor is zij waarschijnlijk minder gevoelig voor de economische effecten van de coronacrisis dan andere regio’s. Vooral in Groot-Amsterdam en Zuidoost-Nederland lijkt de arbeidsmarkt de coronacrisis te voelen. In Groningen en Drenthe is het verwachte verlies van werkgelegenheid het kleinst.

Dit blijkt uit een analyse van UWV over de impact van de coronacrisis op de werkgelegenheid in 35 arbeidsmarktregio’s. De terugloop van werk in een regio, hangt voor een groot deel af van de aard en samenstelling van de werkgelegenheid. Regio’s met veel werknemers in de sectoren horeca en zakelijke dienstverlening (zoals uitzendbureaus) zien de werkgelegenheid harder teruglopen dan regio’s met veel werknemers in de sectoren zorg & welzijn en openbaar bestuur, waar het werk nog steeds toeneemt.

Impact coronacrisis regio Amersfoort

In de regio Amersfoort heeft het virus een minder dan gemiddelde impact op de werkgelegenheid. Ruim een kwart (27%) van alle werknemers is actief in een sector die te maken heeft met (zeer) grote krimp van de werkgelegenheid, In Amersfoort werken 22.200 werknemers in de zwaarst getroffen sectoren. Dat is 15% van alle werknemers in de regio. Van de sectoren met een zeer grote krimp van de werkgelegenheid is de uitzendsector in Amersfoort veruit de grootste sector.

Veel sectoren laten een kleine krimp in werkgelegenheid zien

Ook zien we in Amersfoort een relatief grote omvang van sectoren met kleine of gemiddelde krimp. Denk aan de specialistische zakelijke diensten en groothandel (samen goed 14% van de regionale werkgelegenheid). Dit zorgt ook voor minder sterke teruggang.

Groei aantal werknemers in zorg, welzijn en overheid

Door de sterke aanwezigheid van werk in met name gezondheids- en welzijnszorg is de totale impact minder groot. Hier is juist sprake van groei; dit is goed voor 17,5% van de regionale werkgelegenheid. Ook laat de overheid een groei zien van 6,7%. Dit verklaart mede de geringere impact.

Reacties