Koninklijke Onderscheiding voor tien Amersfoorters met bijzondere verdiensten

Foto: Publiek domein

Op vrijdag 24 april 2020 hebben inmiddels tien Amersfoorters telefonisch bericht ontvangen van de burgemeester over de toekenning van een Koninklijke onderscheiding voor hun bijzondere verdiensten. Het gaat om drie vrouwen en zeven mannen; acht zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, twee personen tot Ridder. In verband met het coronavirus wordt de feestelijke uitreiking van de lintjes tijdens de Algemene Gelegenheid uitgesteld tot een later te bepalen moment in 2020.

J.(Juliëtte) A.I. Manders, 55 jaar

Mevrouw Manders (1964) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij is vanaf 2005 gastvrouw bij het Ronald Mc Donald Huis te Utrecht. Daarnaast ondersteunt zij projecten, onder andere bij de opzet en de inrichting van de Ronald Mc Donald Huiskamer in het Wilhelmina Kinderziekenhuis en het fondsenwervende evenement HomeRide en HomeRun. Tevens draagt zij zorg voor de schoonmaak.
Sinds 2015 is zij initiator en organisator van een succesvol kerstdiner voor ouderen in Amersfoort om de eenzaamheid tegen te gaan. Als vrijwilliger bij de BoodschappenPlusbus, onderdeel van IndeBuurt033, begeleidde zij ouderen bij het doen van boodschappen en ondernam zij met hen leuke activiteiten. Als evenementenhulpverlener was zij actief voor het Rode Kruis Hoogland en als EHBO-er actief voor onder andere het Dorpsfeest Hoogland, Carnaval en Dweilland.

C.(Cor) D.J. van Boeijen (72 jaar)

De heer Van Boeijen (1948) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Sinds de oprichting in 1982 van tennisvereniging LTV Randenbroek is hij vrijwilliger en zat hij 15 jaar in het bestuur. Tijdens zijn voorzitterschap verhuisde de vereniging aar de huidige locatie in de wijk Schothorst. Ook na zijn bestuursperiode verrichtte hij verschillende hand- en spandiensten; zoals voor het 50+ Keimepperstoernooi. Hij zette zich in als barcommissielid, barcoördinator en barvrijwilliger. Tot op heden is hij verantwoordelijk voor de barinkopen, barvulling en alle facetten daar omheen. Bij de verbouwingen van de bar en keuken de afgelopen jaren waren zijn hulp en expertise meer dan welkom. In de wintermaanden is hij betrokken bij de organisatie van het klaverjassen en bridgen en verzorgt hij de maaltijden op de vereniging. Hij bereidt tweewekelijkse maaltijden in de Nieuwe Kerk te Amersfoort en is met anderen betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Kerstmarkt.

I.(Irma) J.M. Hilhorst-Dijkman (69 jaar)

Mevrouw Hilhorst (1950) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij is vanaf 1997 penningmeester, deelvoorzitter van en wedstrijdleider bij de Van Bekkum Bridge Vereniging Amersfoort. Zij organiseert mede de wekelijkse clubavond en het halfjaarlijkse bridgeweekend voor de bridgers. Ook verleent zij technische ondersteuning bij de halfjaarlijkse drives voor het goede doel en onderhoudt zij de website. Daarnaast was mevrouw Hilhorst mantelzorger voor haar schoonmoeder en moeder.

B. (Betty) de Liever – Cohen (70 jaar)

Mevrouw De Liever (1949) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Zij is sinds 1975 vrijwilliger bij de Joodse Gemeente Amersfoort en verzorgt rondleidingen voor scholen en particulieren. Zij helpt leerlingen met hun werkstukken en scripties. Mevrouw De Liever zet zich in als vrijwilliger voor de Van Bekkum Bridge Vereniging en onderhoudt contacten met zieken en ouderen van de vereniging. Voor Golfbreker Radio was zij actief als technisch ondersteuner en presentator. Daarnaast was zij meer dan 10 jaar 1 dagdeel per week actief bij het Toon Hermanshuis. Aanvankelijk organiseerde zij administratief de jaarlijkse collecte van het KWF. Al snel werd zij gastvrouw en gesprekspartner voor de cliënten. Als activiteitenbegeleidster voor mensen met dementie is zij werkzaam bij het St. Pieters en Bloklands Gasthuis, locatie Wervershof.

drs. J.(Jos) A.G. van Bemmel (66 jaar)

De heer Van Bemmel (1953) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Van 1983 tot 1987 was hij tropenarts en werkzaam in West-Kenia. In 1988 zette hij het eerste gezondheidscentrum in Amersfoort in de wijk Zielhorst op. Hij was actief voor de werkgroep Deskundigheidsbevordering (WHD) en leverde onder andere een bijdrage aan nascholingen van huisartsen en specialisten in de regio Eemland. Vanaf 2002 is hij voorzitter van de stichting Njokuti. De stichting zet zich in voor kinderen met een lichamelijke handicap in Tanzania, Oeganda en Kenia. Hij is columnist voor ‘Medisch Contact’ en schrijft diverse artikelen en publicaties voor medische en landelijke pers. De laatste jaren bracht hij het toenemende gebruik en de grote risico’s van het medicijn Oxycodon aan het licht en de grote gevaren voor verslaving aan deze pijnstiller. Met als gevolg dat er in de medische wereld besloten is, het toenemende gebruik van zware pijnstillers terug te dringen.

A.(Albertus) J. Lucassen, 86 jaar

De heer Lucassen (1933) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij was vrijwilliger en secretaris van de Korfbalvereniging Soesterkwartier (1957- 1975) en stadsgids bij het Gilde Amersfoort in de periode 1995-2003.
Ruim vierendertig jaar bood de heer Lucassen zorg en begeleiding aan zijn zwager en schoonzus, beiden met een verstandelijke beperking. Hij verleende deze zorg en begeleiding samen met zijn echtgenote (tot 2015). Hij begeleidde het echtpaar bij de zelfstandige bewoning van een aantal woningen, het huishouden en de financiële administratie. In 2000 werd hij door de rechtbank formeel aangewezen als mentor en in 2007 als bewindvoerder. Jarenlang zette hij zich in om meer zorgondersteuning te krijgen voor zijn zwager. Dit lukte niet en daardoor kwamen de intensievere dagelijkse zorgtaken, revalidatie en begeleiding jarenlang bij hem terecht.

H.(Harrypersad) Raghoebir 70 jaar

De heer Raghoebir (1949) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Ruim 40 jaar is de heer Raghoebir actief voor de Hindoestaanse gemeenschap in Amersfoort en Nederland. Als bestuurslid en voorzitter van de sociaal-culturele vereniging ‘Hare Rama Hare Krishna’  (1980 – 2011) zette hij zich onder andere in op het gebied van emancipatie, culturele vorming en integratie. In het verlengde hiervan was hij voorzitter van de stichting beheer accommodatie Pelikaanstraat, waarbij hij zich jarenlang heeft hard gemaakt voor een vestiging voor ‘Hare Rama Hare Krishna’. Hij treedt op als adviseur voor verschillende Hindoestaanse organisaties en faciliteert culturele vorming en gebedsdiensten bij hem thuis. Ook is hij zeer betrokken in de buurten Liendert en Kruiskamp waar hij destijds zijn Surinaamse winkel Rosanna Tropical gevestigd heeft.

H.(Huub) G.V. Wiltschut, 68 jaar

De heer Wiltschut (1952) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is medeoprichter, algemeen bestuurslid en secretaris van Badminton Amersfoort Noord (BAN) en voorganger SVH afdeling badminton. Hij is onder andere verantwoordelijk voor de communicatie en actief als organisator van diverse sportactiviteiten, jubilea, het Badminton Recreantentoernooi voor de regio en de jaarlijkse barbecue. Hij werft nieuwe leden, regelt subsidieaanvragen en zet zich actief in om mensen met een verstandelijke beperking te laten badmintonnen. Hij was regio-afgevaardigde bij Badminton Nederland en zat als afgevaardigde voor regio Centrum in de Bondsvergadering. Namens BAN was hij actief in het flagshipproject van Badminton Nederland. Met dit project geven verenigingen een impuls aan de badmintonsport door lokaal en regionaal verenigingen bij elkaar te brengen. Hij is redactielid van een vakblad voor sociale professionals en het sociale domein ‘SPH/Sozio’. In de jaren zeventig was hij begeleider van zomerkampen van het Astma-Longfonds voor astmatische jongeren.

D. (Dirk) Zijp, 75 jaar

De heer Zijp (1944) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij was bestuurslid van de Jeugdtheaterschool Mirakel (nu Scholen in de Kunst). Voor de Atletiek Vereniging Triathlon was hij lange tijd een onvermoeibaar creatieve hardlooptrainer, voorzitter van de verbouwcommissie van het clubhuis, secretaris van de beheerscommissie en voorzitter van de werkgroep Maatschappelijk Verantwoorde Vereniging (MVV). Hij is adviseur bij De War en het Knopjesmuseum, een initiatief van het kunstenaarscollectief de Spullenmannen. Ook verzorgt hij lezingen. Hij was voorzitter en penningmeester van de duurzaamheidscommissie van D66 Amersfoort en organiseerde landelijke congressen, conferenties en workshops. Als bestuurslid bij Stichting One Planet, realiseerde hij met anderen projecten die bijdragen aan duurzaamheid

L. (Leo) Th. A. Mulder 75 jaar

De heer Mulder (1945) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Hij is al meer dan 50 jaar vrijwilliger voor de voetbalvereniging Hooglanderveen en zet zich in als coördinator oud papier, verzorgt de schoonmaak, brengt het clubblad rond, verzorgt de reclameborden en houdt het score bord bij van het eerste. Tevens was hij voorzitter van de evenementencommissie en organiseerde jarenlang diverse activiteiten en feestavonden. Sinds 1982 is hij voorzitter van het Gemengd Koor Hooglanderveen en verzorgt hij de liederen voor de liturgie. De heer Mulder is meer dan 25 jaar vrijwilliger bij Woonzorgcentrum St. Jozef en sinds 2009 ook verantwoordelijk voor kapelcommissie en is koster van deze kapel. Hij is (bijna) elke avond aanwezig om koffie te schenken voor de aanwezige bewoners. Daarnaast is hij medeoprichter en vrijwilliger bij de jeu-de-boules-baan Hooglanderveen.

Reacties