Cliëntenraad Meander Medisch Centrum zoekt nieuwe leden

Cliëntenraad
Foto: Meander Medisch Centrum

De Cliëntenraad van Meander Medisch Centrum behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten (patiënten en hun naasten) van het ziekenhuis. Belangrijke speerpunten zijn kwaliteit & veiligheid, patiënttevredenheid, gastvrijheid en de organisatie van de zorg. Vanwege het aflopen van de zittingstermijn is de Cliëntenraad op zoek naar twee nieuwe leden.

Meander Medisch Centrum heeft de ambitie om de zorg blijvend te verbeteren en daarbij het belang van patiënten steeds op de voorgrond te plaatsen. Een actieve Cliëntenraad draagt daar haar steentje aan bij. De ambitie van de Cliëntenraad is nog meer het ziekenhuis in te gaan en van hieruit de kwaliteit van haar adviezen te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door workshops te organiseren en het instellen van een Inspiratieprijs voor het beste idee ten behoeve van de patiënt.

Personen die ook vinden dat alles in het ziekenhuis om de patiënt moet draaien en daar actief aan mee willen, worden van harte uitgenodigd om zich kandidaat te stellen voor de Cliëntenraad. Kandidaten hebben affiniteit met gezondheidszorg en zijn bereid zich te verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van patiëntenzorg. Binnen de huidige samenstelling van de raad is behoefte aan aanvullende kennis op het gebied van ICT en zorgmanagement. De tijdsbesteding wordt gemiddeld geschat op circa 30-35 uren per maand. Het lidmaatschap van de Cliëntenraad is een onbezoldigde functie waarvoor een onkostenregeling geldt.

Meer informatie via deze link.

Reacties