Nieuwe maatregelen tegen coronavirus

Foto:

Vanmiddag werden in een persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Aan de persconferentie namen zorgminister Bruno Bruins, premier Rutte en directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, Jaap van Dissel, deel.

Maatregelen

Maatregelen geldend voor iedereen:

  • Bij milde klachten blijf thuis (neusverkoudheid en/of hoestklachten en/of keelpijn en eventueel koorts)
  • Beperk het contact met ouderen en mensen met een afgenomen weerstand
  • Ouderen en mensen met een verminderde weerstand wordt geadviseerd het openbaar vervoer en plekken met veel mensen te vermijden
  • Evenementen met meer dan 100 mensen worden afgelast, dit geldt ook voor musea, sportclubs, theaters, etc. Restaurants met meer dan 100 zitplaatsen dienen passende maatregelen te nemen
  • Werk zoveel mogelijk thuis en/of werktijden te spreiden

De scholen blijven vooralsnog open. Hiervoor is een afweging gemaakt tussen het lagere risico op besmetting bij kinderen en jongeren en de mogelijke ontwrichting die sluiting van alle scholen met zich meeneemt voor de maatschappij.

Zorg

Specifiek voor mensen die werken in de zorg:

  • Bij klachten blijf thuis (neusverkoudheid, hoestklachten of keelpijn EN koorts)

De reden dat voor zorgpersoneel de maatregelen verschillen is om te voorkomen dat zorgpersoneel te snel thuis blijft en er een grotere druk ontstaat op de gezondheidszorg.

De maatregelen gelden vooralsnog tot en met 31 maart 2020.

Reacties