De kracht van Bindkracht

V.l.n.r. Casper, Rick, Ramon en Linda
Foto: Bindkracht

Linda Rook van NewBees Amersfoort, Rick Schoen van Netwerk Sociale Gasten, Ramon van Rootselaar van StadsLAB033 en Casper van Hensbergen slaan de handen in één voor Bindkracht. Bindkracht staat voor verbinding in de maatschappij. Het verbinden van sociaal maatschappelijke initiatieven en bedrijfsleven staat hier centraal.

Verschillende mensen en organisaties zetten zich op een positieve manier in voor een nóg mooiere samenleving. Initiatieven worden steeds meer op innovatieve wijze vormgegeven, zodat zij nog beter passen bij de veranderende maatschappij. Bedrijven en organisaties zetten zich vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en vanuit een Social Return on Investment (SRoI) in voor de maatschappij, waarbij het voor hen soms nog zoeken is op welke wijze dit het beste kan.

Bij sociaal maatschappelijke initiatieven is de laatste jaren groei te zien. Steeds meer mensen willen iets voor de maatschappij of de eigen omgeving betekenen. Ze herkennen hiaten of problemen en willen hier op innovatieve wijze oplossingen voor toepassen. Initiatieven worden op wijk- of buurtniveau gestart, maar ook op stedelijk en zelfs landelijk niveau is een stijging zichtbaar. Daarbij komt dat steeds meer initiatieven gestart worden vanuit sociaal ondernemerschap.

Het bij elkaar brengen van deze, zo op het oog verschillend lijkende partijen, draagt bij aan een nóg mooiere samenleving. Het uitwisselen van kennis en expertise heeft voor beide groepen meerwaarde. Sociaal maatschappelijke initiatieven kunnen met de juiste samenwerkingen nóg meer bereiken. Tegelijkertijd is bekend dat organisaties die vanuit MVO personeel inzetten, de meerwaarde herkennen die dit heeft op het personeel. De visie, creativiteit en het verantwoordelijkheidsgevoel van personeelsleden wordt gestimuleerd, doordat zij zich naast de eigen werkzaamheden ook met een breder doel bezig houden.

In de Trendrede van 2020 staat verbinding eveneens als één van de speerpunten centraal voor het komende decennium. De visie en het werk van Bindkracht sluit hier op aan. Door verbindingen te leggen tussen verschillende partijen, stimuleert Bindkracht gelijkwaardigheid én de mogelijkheden om nieuwe inzichten te verkrijgen op sociaal maatschappelijke vraagstukken.

Wat biedt Bindkracht?

Uitgangspunt is om met zijn allen vorm te geven aan de samenleving waarvan iedereen onderdeel is. De visie achter Bindkracht is helder: het bevorderen en leggen van duurzame verbindingen binnen de samenleving, met als doel een samenleving waarin ruimte is voor iedereen én welke met elkaar wordt vormgegeven. Belangrijk voor Bindkracht is dat zij werk op maat levert. Per deelnemende organisatie wordt gekeken waar de behoeften liggen. Op deze wijze maakt Bindkracht het aanbod voor iedereen zo passend mogelijk. Enig vast onderdeel is dat de deelnemers lid zijn van én met elkaar verbonden zijn via Bindkracht.

Bindkracht biedt naast volledig maatwerk in ieder geval de mogelijkheid voor bedrijven om het personeel zich verder te laten ontplooien en ontwikkelen. Ervaringen die zij opdoen tijdens maatschappelijk betrokken activiteiten, zijn van toegevoegde waarde op de werkvloer. Dit kan praktisch zijn door bijvoorbeeld vanuit MVO vrijwilligersuren in te zetten, waarmee maatschappelijke initiatieven direct geholpen zijn. Daarnaast kan dit ook het delen van kennis betekenen, bijvoorbeeld door startende sociaal maatschappelijke initiatieven te ondersteunen bij juridische zaken.

Bindkracht kijkt ook verder dan dat. Want wat zou binnen de bestaande bedrijfsvoering gedaan kunnen worden om bij te dragen aan bijvoorbeeld de Global Goals of lokale impact? Hier denkt Bindkracht actief in mee en verbindt dit met (lokale) initiatieven die hier aan bijdragen. De insteek is dat iedereen zich betrokken voelt bij de samenleving. Dit stimuleert Bindkracht door te kijken hoe men betrokken kan zijn, zonder teveel af te moeten wijken van eigen doelen en doelstellingen. Voor sociaal maatschappelijke initiatieven legt Bindkracht de verbinding met organisaties en mensen die hen praktisch kunnen ondersteunen. Zodoende kunnen zij met het waardevolle werk dat zij verrichten nog meer bereiken.

Ervaringen

Linda, Rick en Ramon hebben al ruime ervaring binnen het sociaal maatschappelijke werkveld. Dagelijks staan zij in contact met enthousiaste en gedreven mensen. Vanuit deze ervaring gaan zij aan de slag met Bindkracht. Verbinden zit bij hen in het DNA, op dagelijkse basis zijn zij hier al mee bezig. Er liggen kansen en mogelijkheden tussen partijen onderling welke op kleine schaal al met elkaar worden verbonden. Het is dan ook een logische stap om dit op grotere schaal aan te pakken. Op deze manier kan er nóg meer impact gemaakt worden.

Netwerk Sociale Gasten koppelde afgelopen jaar ruim 1.000 jongeren aan vrijwilligerswerk. Om dit te bereiken is er een nauwe samenwerking met diverse sociaal maatschappelijke organisaties aangegaan. Linda Rook zette afgelopen jaar vanuit NewBees Amersfoort de Meet en Match op. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen nieuwkomers op een laagdrempelige manier in contact komen met werkgevers. Het doel hierachter is om nieuwkomers te koppelen aan werkervaringsplekken, waardoor zij de taal kunnen oefenen en werkervaring op kunnen doen. Hiervoor zijn meerdere samenwerkingen aangegaan met lokale werkgevers.

Recent is Ramon vanuit StadsLAB033 gestart met het koppelen van studenten van de Hogeschool Utrecht aan sociaal maatschappelijke initiatieven in de stad. De studenten ondersteunen op praktische wijze en gaan tegelijkertijd aan de slag om innovatie oplossingen te bedenken voor het initiatief waar zij werken. Hierin zit meerwaarde voor alle betrokken partijen. Praktische ondersteuning voor sociaal maatschappelijke initiatieven, werkervaring voor de studenten én nieuwe inzichten in mogelijkheden ten behoeve van een sociaal maatschappelijk vraagstuk.

Sluit je ook aan!

Versterk Bindkracht door je ook aan te sluiten. Hoe meer organisaties en mensen zich aansluiten, hoe meer men voor elkaar kan betekenen. Voor iedereen is een passend aanbod, afgestemd op de eigen behoeften. Bindkracht begint altijd met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek ontdek je samen wat jij uit Bindkracht wilt halen én wat je zou willen brengen.

Reacties