De Katoendrukkerij is terug in Amersfoort

De eerste katoendrukkerij van Nederland vestigde zich in de 17e eeuw in Amersfoort. De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) haalde deze techniek destijds vanuit India naar Nederland. De bedrukte katoen was toen in de mode en zeer gewild. Oprichter van de VOC, Johan van Oldenbarnevelt, was ook Amersfoorter van geboorte. Veel mensen in Amersfoort verdienden in die tijd direct of indirect hun geld in de textielnijverheid.

Volmolen

Vanaf voorjaar 2020 is De Katoendrukkerij terug in Amersfoort. Deze stad vormt de bakermat van het katoendrukken in Nederland. De Katoendrukkerij vestigt zich op een zeer toepasselijke locatie, nl. in de iconische Volmolen aan de Koppelpoort. De Volmolen had sinds de bouw in 1645 al verschillende bestemmingen. Het vollen van wol, weven en beeldhouwen zijn er enkele. Dit vormt de inspiratie voor het toekomstige programma in de Katoendrukkerij, waar initiatiefnemer Nathalie Cassée voor inzet.

Lesaanbod

In De Katoendrukkerij kan men vijf dagen per week van woensdag t/m zondag binnenlopen om meer te weten te komen over de hedendaagse praktijk en historie van het katoendrukken, de textielnijverheid in Amersfoort en de Volmolen zelf. Naast een lesaanbod blockprinten, gastdocenten en een lesprogramma voor scholieren, is er een winkel met onder meer verkoop van blockprints, handbedrukte textiel en papier. Verder zijn diverse ruimtes te huur voor workshops, bijeenkomsten en vergaderingen. Bezoekers kunnen in de Volmolen overnachten. Culturele, kunstzinnige en ambachtelijke initiatieven en samenwerkingen vinden er een podium.

Opening voorjaar 2020

De komende maanden wordt de Volmolen samen met eigenaar gemeente Amersfoort, klaar gemaakt voor gebruik. De opening van de Katoendrukkerij staat nu gepland voor begin april 2020.

Als men een bijdrage wil leveren, kan men zich aanmelden als vrijwilliger. Of de komende maand inleggen in een crowdfunding via www.voordekunst.nl. Daarmee draagt men bij aan het in stand houden van een uniek stuk erfgoed in Nederland.

Initiatiefnemer

Initiatiefnemer Nathalie Cassée leerde de kunst van het blockprinten bij ateliers in India en Europa. Als dochter van beeldend kunstenaar en graficus Dick Cassée, kreeg ze al van jongs af aan liefde en begrip voor grafische technieken mee. Behalve zelf blockprinten en er les in geven, verdiepte ze ook haar kennis van de theorie en de geschiedenis van het blockprinten. In 2019 deed ze uitgebreid archief- en literatuuronderzoek naar de eerste katoendrukkerij van Nederland in de 17e eeuw te Amersfoort.

Reacties