Bewoners organiseren informatiebijeenkomst bouwplannen Schothorst

Park Schothorst
Foto:

Nadat de gemeente Amersfoort eerder dit jaar bekend maakte bouwplannen te hebben in park Schothorst namen de omwonenden actie. Actiegroep Behoud Park Schothorst organiseert op zaterdag 30 november een inloopbijeenkomst van 10.30 – 12.00 uur in het Groene Huis.

De Actiegroep is het niet eens met de plannen van de gemeente Amersfoort om op het Amfors terrein aan de Schothorsterlaan 88 huizen te bouwen. Er werd een petitie gestart, die zo’n 4000 keer ondertekend is, er zijn meer dan 100 bezwaarbrieven ingediend en de publieke tribune van tijdens de raadsvergadering in mei overvol. Het belang van groen in de wijk en het behoud van Park Schothorst wordt door vele omwonenden en organisaties onderkend. De Actiegroep stelde in samenwerking met 11 belanghebbende organisaties een Statement op.

Naast de plannen van de gemeente is de Actiegroep het ook niet eens met hoe de omwonenden zijn geïnformeerd door de gemeente. Daarom heeft zij 5000 flyers verspreid in delen van Hoogland, Schothorst, Zielhorst en Kattenbroek om mensen te informeren en uit te nodigen voor de bijeenkomst op 30 november.

Actiegroep Behoud Park Schothorst is van mening dat er betere alternatieven zijn dan de 60 geplande woningen, die passen binnen de functie en karakter van het park èn het park nog mooier maken. Daarvoor stelde ze de volgende kaders op:

  1. Het alternatief mag niet leiden tot nieuwe wegen door het park
  2. Het alternatief mag qua bouwvolume niet groter zijn dan de historische boerderij
  3. Het alternatief moet passend zijn binnen de functie van een park

De afgelopen maanden zijn door de Actiegroep verschillende alternatieven onderzocht en besproken met concrete uitvoerende partijen / ontwikkelaars. Zij zullen deze alternatieven zelf presenteren de 30e tijdens de bijeenkomst, om zowel burgers als raadsleden een heel ander beeld te laten zien.

Reacties