Het nieuwe waterdenken centraal  

Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

Nooit eerder werd er in Nederland zo veelvuldig het gesprek gevoerd over klimaatverandering, over droogte, over het belang van biodiversiteit, over zeespiegel-stijging, over energieopgaven en over de benodigde transities in de landbouw. Onderwerpen waar het waterschap, naast veilige dijken, schoon en voldoende oppervlakte water en het zuiveren van rioolwater, met uw belastinggeld dagelijks aan werkt.

Beperkte stijging waterschapsbelasting inwoners

Op 27 november 2019 stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast en daarmee de tarieven voor de waterschapsbelastingen 2020. De tariefstijging voor inwoners blijft beperkt. Zo gaat een gezin in 2020 met een eigen woning gemiddeld € 2,00 meer betalen (van € 257 naar € 259 per jaar, stijging van 1,1%).

Forse stijging waterschapsbelasting agrariër

Mede door een uitspraak van de Hoge Raad stijgt het tarief voor ongebouwd in onbemalen gebied met 10,3% waarvan 6,1% als gevolg van het wegenarrest. Dit betekent dat een agrarisch bedrijf met 40 hectare in onbemalen gebied € 190 meer gaat betalen (van € 1.838 naar € 2.028). Meer informatie hierover leest u op www.vallei-veluwe.nl.

Verdiepen, concretiseren en realiseren van doelen

Komend jaar staat in het teken van verdiepen, concretiseren en realiseren van onze doelen. Dit doen we door iedere dag eigentijds, efficiënt en effectief te werken aan veilige dijken, schoon en voldoende oppervlakte water, het zuiveren van rioolwater en door klimaatvraagstukken te integreren in ons werk. We denken, samen met gemeenten en partners, na over de mogelijkheden van duurzame energie in de regio. We plaatsen zonnepanelen op onze eigen gebouwen en terreinen en oriënteren ons op andere energiebronnen, zoals wind en warmte uit rioolwater. We implementeren de omgevingswet, gaan ervaring opdoen met circulair bouwen en experimenteren we met het volledig hergebruiken van ons maaisel. Daarnaast werken we aan de rioolwaterzuivering van de toekomst. Een waterfabriek die rioolwater nog schoner maakt.

Ter inzage legging

De ontwerp begroting 2020 ligt van 12 november tot en met 26 november 2019 ter inzage bij de receptie van het Waterschapskantoor, op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur, Steenbokstraat 10 in Apeldoorn en via www.overheid.nl. Inwoners zijn van harte welkom om de vergadering van het algemeen bestuur op 27 november om 14.00 uur bij te wonen (Steenbokstraat 10 te Apeldoorn). Ook is de vergadering via de internetsite live te volgen.

Reacties