Kerstpakkettenactie 2019 “van parochianen voor parochianen”

Foto:

Evenals voorgaande jaren vragen de parochianen van de St. Martinuskerk ook dit jaar weer uw aandacht voor de kerstpakkettenactie van Diaconie en Caritas in Amersfoort Noord.

De economische crisis lijkt voorbij, maar nog steeds is het nodig dat ook in onze gemeenschap deze actie wordt gehouden. Er zijn nog steeds gezinnen en alleenstaanden die minder bedeeld zijn. Soms zijn er zelfs financiële problemen. Wij kunnen als geloofsgemeenschappen deze problemen niet altijd oplossen. Wel kunnen wij laten zien dat er aandacht is voor de moeilijkheden bij mede- parochianen. Het gaat bij het bezorgen van een pakket niet alleen om de inhoud, maar het is ook een gebaar om als kerk te laten zien dat je de ander nabij bent. De kerk organiseert al 15 jaar deze actie en u kunt hierbij helpen. Krijgt u een kerstpakket dan wilt u er misschien wel iets van afstaan. Krijgt u geen pakket, dan kunt u ons ook helpen door houdbare levensmiddelen te geven. De kerk stelt  dan de pakketten zelf samen. Ook een financiële bijdrage is welkom. Deze bijdrage kunt u deponeren in de doos die de komende weken op de tafel achter in de kerk staat, of afgeven bij onderstaand contactpersoon. Met dit geld worden levensmiddelen gekocht om de pakketten te vullen.

Inleveren kerstpakketten St. Martinuskerk:
Zondag 8 en 15 december voorafgaand aan de vieringen.
Er zal dan ook een lege doos klaar staan.

Maandagmorgen t/m vrijdagmorgen 9 t/m 13 december van 9.00 uur tot 12.00 uur bij de gastvrouw aan de pastorie.

Achter in de kerk kunt u een lijstje vinden van producten die gewenst zijn voor de pakketten.
Wilt u wel aan deze actie meedoen maar bent u niet in staat om zelf iets in de kerk/pastorie te bezorgen, dan kunt u met onderstaand nummer bellen.
Alvast onze hartelijke dank!!
Namens de geloofsgemeenschap Martinus Margreet Franck tel: 033 – 480 69 76

Reacties