Provincie Utrecht heeft nu ook buurkracht

Foto: Stichting Buurkracht

De bijna 400 Buurkrachtbuurten die Nederland inmiddels telt, hebben een mijlpaal bereikt: bewoners van deze buurten besparen dankzij succesvolle buurtacties voor energiebesparing samen meer dan 10 miljoen kilo CO2-uitstoot op jaarbasis. Dat scheelt ze gemiddeld maar liefst € 540,- op hun energielasten, elk jaar weer. De buurtbegeleiding die ze hierbij krijgen, is sinds kort voorhanden voor buurten en dorpen in de provincie Utrecht. Maar ook zonder buurtbegeleiding zijn buurten actief op alle fronten, blijkt uit een rondgang door de provincie.

Buurkracht is zes jaar geleden opgezet om buurten in Nederland te mobiliseren voor energiebesparing. Het idee om daarbij ondersteuning te bieden met een buurkracht-app en een buurtbegeleider sloeg aan en Buurkracht groeide uit tot dé expert in het in beweging brengen van buurten. Inmiddels gebruiken actieve bewoners overal in Nederland hun eigen buurkracht om samen met hun buren hun buurten mooier, beter, groener, veiliger en gezelliger te maken. Door het regelen van buurtdeelauto’s, het opzetten van buurtpreventie, het inrichten van gezamenlijke moestuinen, het plaatsen van buurt-AED’s en nog veel meer.

Infraroodsafari’s in je buurt

De kersverse buurtbegeleider van Buurkracht in Utrecht, Tammo ter Hark, heeft al diverse ijzers in het vuur, onder andere bij gemeenten die burgerparticipatie van hun bewoners willen bevorderen, bij dorpscoöperaties en buurtverenigingen. Ook verzamelt hij geïnteresseerden in ‘infraroodsafari’s’: wandelingen met een warmtecamera door een buurt, om zo in beeld te brengen waar de woningen warmte lekken. “Zelf woon ik sinds twee jaar in Amersfoort”, vertelt hij. “Daar ben ik betrokken geraakt bij Duurzaam Amersfoort-Zuid. Via die club heb ik Buurkracht leren kennen. De werkwijze van Buurkracht bij energiebesparingsinitiatieven spreekt mij erg aan: ik geloof er rotsvast in dat het vormen van sterke buurtteams in combinatie met een receptachtige formule en goede communicatie dé manier is om mensen collectief in beweging te krijgen. De vele mooie resultaten die dit oplevert, bewijzen dat het ook echt werkt. Ik kan niet wachten die buurkracht ook in Utrecht aan te jagen.”

Intermediair van bewoners en lokale overheden

Steeds vaker betrekken ook gemeenten en overheden Buurkracht bij burgerparticipatietrajecten. Speciaal voor hen heeft Buurkracht drie programma’s ontwikkeld: Aardgasvrij, 10 weken aanpak en EnergyParty’s. Hierbij staat steeds het betrekken van bewoners centraal en draait het om hun inbreng en wensen rondom energiebesparing.

App om Utrechtse buurt groener, veiliger en leuker maken

Behalve dat er in Utrecht nu een buurtbegeleider is voor buurten die energie willen besparen, weten heel veel buren de weg naar de buurkracht-app ook al te vinden. In de stad Utrecht zijn onlangs buren aan de slag gegaan met het renoveren van parkeerplekken en het organiseren van een ‘buurt kunst lichtroute’. In Nieuwegein is een initiatief gestart tegen eenzaamheid en voor ontmoetingen. In Amersfoort zijn buurtbewoners bezig met buurauto’s en in IJsselstein is in een wijktuin een wijkrestaurant begonnen.

Reacties