Klimaatportaal: hulpmiddel bij aanpak klimaatverandering

Foto: Provincie Utrecht

Welk effect heeft klimaatverandering op de verschillende landschappen? Waar ontstaan knelpunten door hevige neerslag? Wat gebeurt er bij lange perioden van droogte of extreme hitte? Hoe diep komt het water bij een overstroming vanuit de rivier? De antwoorden op deze en vele andere vragen staan in het digitaal klimaatportaal van de provincie Utrecht. Het portaal geeft daarmee inzicht in de gevolgen van klimaatverandering. Maar het laat ook zien wat er al gebeurt in Nederland en in onze provincie om overlast en problemen te voorkomen.

Het klimaat verandert. Ook de regio Utrecht krijgt steeds vaker te maken met hogere temperaturen, heftigere neerslag, aanhoudende droogte en toenemende kans op overstromingen. Gevolgen die iedereen raken. Samen met inwoners en partners werkt de provincie aan een inrichting van onze leefomgeving die bestand is tegen klimaatverandering. Het digitaal klimaatportaal laat de kansen en kwetsbaarheden voor die klimaatadaptatie zien en is daarmee aan handig hulpmiddel bij de aanpak van klimaatverandering.

De noodzaak tot het aanpassen van onze leefomgeving biedt ook kansen: het stimuleert vergroening die onze omgeving verfraait en gezonder maakt. Het klimaatportaal biedt handige tips aan waar ook inwoners zelf mee aan de slag kunnen.

Netwerk water & klimaat

Klimaatbestendig en waterrobuust ontwerpen krijgt steeds meer en steeds bredere aandacht bij de overheid. In Utrecht Zuidwest bundelen de samenwerkende partijen de water- en klimaatkrachten in een nieuw regionaal netwerk: Water & Klimaat. Op 18 oktober 2019, tijdens de Utrechtse klimaattop, bekrachtigden de bestuurders van veertien gemeenten uit de regio Utrecht Zuidwest, de provincie Utrecht, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en Veiligheidsregio Utrecht de nieuwe samenwerking door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst.

Op 6 december 2019 vindt ook voor het oostelijk deel van de Regionale Klimaattop Vallei en Veluwe plaats. Twee jaar na de ondertekening van het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie maken de 28 aangesloten gemeenten, de provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe de balans op.

Bron: provincie Utrecht

Reacties