Meander zet grote stappen in Parkinsonrevalidatie

Willem Oudgeest
Foto: Meander Medisch Centrum

Een korte intensieve training voor patiënten met Parkinson leidt al na vier weken tot aantoonbare vooruitgang van motorisch functioneren. Dat blijkt uit onderzoek van Meander Medisch Centrum dat is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde.

Het onderzoek beschrijft de effecten van de zogeheten Lee Silverman Voice Treatment BIG (LSVT-BIG). Deze therapie richt zich niet op het genezen van de ziekte, maar op de mogelijkheden van functioneel herstel van de versnelde veroudering die bij de ziekte van Parkinson optreedt.

De afdeling Revalidatiegeneeskunde van Meander Medisch Centrum heeft de van oorsprong Amerikaanse LSVT-BIG-training als multidisciplinaire behandeling met fysiotherapie en ergotherapie geïmplementeerd en als eerste naar Nederland gehaald. Revalidatiearts Willem Oudegeest: “Je maakt de ziekte niet ongedaan. Deze therapie heeft de meeste kans van slagen als die in een zo vroeg mogelijk stadium van de ziekte wordt aangeboden. Patiënten met Parkinson gaan kenmerkend zachter spreken en kleinere pasjes zetten. Uit recente inzichten is gebleken dat met de juiste begeleiding door voor hun gevoel te overdrijven met grote stappen zetten en hard praten zo tot het normaliseren van bewegen en spreken kunnen komen. Door dit intensief te trainen kunnen de hersenen herijkt worden en wordt het nieuw aangeleerde bewegingspatroon het nieuwe normaal. De therapie heeft op korte en lange termijn een positief effect en geeft patiënten meer controle over zichzelf.”

Grootste winst

De grootste winst zit in de zogeheten Functionele Score; die geeft weer hoeveel moeite de patiënt heeft met activiteiten die voor hem of haar het belangrijkst zijn. Patiënten zijn tevreden over de training en de resultaten daarvan en geven aan dat ze aanzienlijke verbeteringen ervaren in participatie en kwaliteit van leven. Oudegeest: “De behandelde groep patiënten liet tot zo’n 40 procent verbetering zien, terwijl Parkinson als onomkeerbare ziekte wordt beschouwd waarbij herstel niet mogelijk is.”

Voor Oudegeest is het essentieel dat de kennis van deze therapie zoveel mogelijk wordt gedeeld en verspreid onder andere revalidatiecentra, fysiotherapeuten en ergotherapeuten. Om daarmee een eerste ‘grote’ stap te kunnen zetten, is hij er samen met collega Alette de Pooter in geslaagd om Cynthia Fox, één van de grondleggers van LSVT-BIG, naar Nederland te halen. Zij zal op 12 en 13 juni 2020 in Meander Medisch Centrum een training geven aan alle vakgenoten.

Reacties