Amersfoortse ‘Retourboulevard’ weer stapje verder

Foto: Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort heeft een prijsvraag gewonnen met het plan voor het opzetten van een Amersfoortse ‘retourboulevard’. Hiermee krijgt de gemeente (financiële) ondersteuning voor het uitwerken verschillende scenario’s, een haalbaarheidsstudie en een doorgerekende businessplan van deze ‘Retourboulevard’.

De subsidie is van RWS, I&W, VNG, NVRD, BKN en Stichting Repair Café en beoogt initiatieven voor hergebruik en reclycling een extra impuls te geven. Van de 60 indieners zijn er in totaal 10 gehonoreerd.

De jury schreef over het ingediende voorstel van Amersfoort: ‘In dit plan wordt een gebiedsontwikkeling besproken door middel van een scenarioroute. Hierbij worden interessante partijen betrokken. Er is een duidelijk plan van aanpak, waardoor het ook goed op andere gemeenten betrokken kan worden.’

Wethouder Fatma Koşer Kaya: ‘Deze subsidie is een mooie erkenning dat we met de plannen voor een Retourboulevard in Amersfoort op de goede weg zijn. We willen de stad goed aan volgende generaties overdragen. Daarom is het nodig om geheel nieuwe wegen te durven verkennen.’

Wat is een ‘retourboulevard’

Een ‘retourboulevard’ is volgens de gemeente een aantrekkelijke plek waar bedrijven bij elkaar komen die producten kunnen repareren, verbeteren en tweedehands verkopen. Op die manier krijgen producten een langere levensduur en wordt het aantrekkelijker voor consumenten om circulair te winkelen. Kortom, de ‘retourboulevard’, clustert de winkels en bedrijven en maakt een tweede leven van producten en materialen weer heel aantrekkelijk.

Maar hoe ontwikkel je een ‘retourboulevard’? Wie doen er mee en in welke vorm? Is het financieel wel haalbaar? Welke scenario’s zijn er en wat past het best bij Amersfoort? Dat wil de gemeente Amersfoort de komende tijd graag verder onderzoeken met partijen uit de stad. Met de subsidie is het mogelijk om te komen tot een concreet businessplan en een goed overwogen besluit.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties