Veel geslaagden op J.H. Donnerschool

Trotse leerlingen met hun diploma
Foto: J.H .Donnerschool

Ook voor de jongeren van de J.H. Donnerschool ging de schooltas met de vlag aan de gevel! Blije gezichten bij de 26 leerlingen, die hun vmbo-diploma haalden en bij de 17 leerlingen die  hun mbo 1 diploma hebben behaald. Een geweldig resultaat en een belangrijke erkenning voor deze leerlingen.

Hiermee laat de school zien dat zij een serieuze partner is binnen het onderwijsveld in de regio. Leerlingen uit de regio en soms zelfs uit andere delen van het land komen naar de J.H. Donnerschool om succesvol te zijn. Dankzij de speciale ondersteuning lukt het de leerlingen op deze school wel, wat op andere scholen niet lukte. Hiermee is de school een vangnet voor leerlingen die niet passen in de basisondersteuning van de reguliere scholen.

Ook dit schooljaar hebben alle 13 leerlingen die geslaagd zijn het volledige vmbo- examenprogramma gevolgd. Binnen het profiel Economie en Ondernemen slaagden 4 leerlingen voor de gemengd theoretische leerweg, 8 leerlingen voor de kaderberoepsgerichte leerweg en 1 leerling voor de basisberoepsgerichte leerweg. En alle geslaagde leerlingen hebben mooie cijfers op hun lijst staan. Dit resultaat is mede te danken een de intensieve samenwerking met de Meerwaarde in Barneveld.

Maar liefst 26 leerlingen rondden dit schooljaar hun Entree-opleiding af en behaalden daarmee hun mbo 1 diploma. Om dit leertraject mogelijk te maken is er al jaren  vanuit de J.H. Donnerschool een intensieve en samenwerking met MBO-Amersfoort. Een Entree-opleiding is een mbo-opleiding waar de leerling leert om basiswerkzaamheden uit te voeren. Na deze opleiding gaat 1 leerling aan het werk, 1 leerling komt in het doelgroepenregister en 24 leerlingen stromen door naar mbo 2 of mbo3.

Reacties