Bouw woningen Bachweg van start

Bachweg
Foto: De Alliantie

Als de planning voorspoedig verloopt, krijgen de bewoners van de 84 nieuwe sociale huurwoningen aan de Bachweg eind 2020 hun huissleutel. Want de gemeente en de Alliantie hebben de gezamenlijke exploitatieovereenkomst getekend en de gemeente heeft het bestemmingsplan vastgesteld.

Vanaf 6 juni is dit onherroepelijk en heeft de gemeente ook de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw afgegeven. Dit is het startsein om te beginnen met de voorbereidingen van de bouw van de 84 sociale huurappartementen. De vroegere bewoners, die dit hebben aangegeven, hebben de mogelijkheid terug te keren naar de nieuwbouw.

Planning werkzaamheden

Na de bouwvak (in de week van 26 augustus) wordt als eerste gestart met het boren van de funderingspalen waarna de funderingen en de begane grondvloeren volgen.
Het boren van de funderingspalen geeft veel minder overlast dan het traditionele heien. Deze techniek verloopt vrijwel geruisloos en zonder trillingen. Voor de omwonenden is dit een enorm voordeel.

Amersfoort Vernieuwt

Deze gebiedsontwikkeling is een onderdeel van het programma Amersfoort Vernieuwt. Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, woningcorporaties de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen.
https://amersfoortvernieuwt.nl/wijken/randenbroek/

Reacties