Gezonde financiële positie Meander geeft vertrouwen

Foto: Meander MC

Meander Medisch Centrum heeft het jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het ziekenhuis sluit het jaar af met een positief operationeel resultaat van € 6,9 miljoen en versterkt hiermee de gezonde financiële positie van de afgelopen jaren. De positieve resultaten stellen Meander in staat om te blijven zorgen voor de beste ziekenhuiszorg in Amersfoort en omgeving.

De vraag van patiënten naar consulten en behandelingen was onverminderd groot in 2018. Gedurende het jaar waren er diverse momenten waarop het beddenhuis, operatiekamers en spreekuren maximaal werden bezet. Ondanks de hoge werkdruk is Meander erin geslaagd om de kwaliteit van zorg op hoog niveau te houden. De verlenging van de NIAZ-accreditatie heeft laten zien dat de kwaliteit en veiligheid van de zorg in Meander zeer goed op orde zijn.

Jaarrekening

Het jaar 2018 werd afgesloten met een positief resultaat van € 6,9 miljoen exclusief incidentele meevallers, waaronder het vrijvallen van geld dat in het verleden was gereserveerd voor een eventuele reorganisatie. Met de vaststelling van de nieuwe strategie (begin 2019) is deze reservering komen te vervallen. Inclusief de incidentele kosten en baten bedraagt het jaarresultaat € 11 miljoen positief. Voor de reguliere bedrijfsvoering was een resultaat van € 5,1 miljoen begroot. Het hogere resultaat in 2018 wordt enerzijds veroorzaakt door hogere opbrengsten en anderzijds door lager dan begrote kosten. Het genormaliseerde resultaat in 2017 bedroeg € 5,1 miljoen positief.

Als gevolg van het goede resultaat in 2018, is de financiële positie van Meander verder verbeterd. Het eigen vermogen bedraagt inmiddels € 89,9 miljoen. De solvabiliteit bedraagt 21,7% en voldoet daarmee ruimschoots aan de bancaire norm. Ook de liquiditeitspositie van Meander is zeer gezond.

Toekomst in de regio

Begin dit jaar werd de nieuwe strategie gepresenteerd. Een van de speerpunten uit die strategie is oncologie. Patiënten met alle vormen van kanker moeten een ingang via Meander kunnen vinden. Daarnaast wil Meander haar positie als een regionale spil in de spoedketen verder versterken en de zorg voor chronische en oudere patiënten optimaliseren. Frank de Reij, CEO Meander: “We zijn een ziekenhuis voor en door mensen in de regio. Met de steun van patiënten, de samenwerking met andere zorgverleners, zorgverzekeraars, banken en onze medewerkers kunnen wij onze rol in de regio verder versterken. De positieve resultaten stellen ons in staat om de komende jaren te blijven investeren in verbetering van onze zorg.”

Lees het volledige jaarverslag 2018

Reacties