Kandidaat-gedeputeerden en portefeuilles

Foto:

Vijf partijen, GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie, gaan het nieuwe bestuur van de provincie Utrecht vormen. Ze dragen de volgende kandidaat-gedeputeerden voor, met de bijbehorende portefeuille.

Huib van Essen (GROENLINKS)
Gedeputeerde van Ruimtelijke Ontwikkeling, Omgevingsvisie, Energietransitie en Klimaat, tweede loco-commissaris van de Koning, IPO-bestuurder

Hanke Bruins Slot (CDA)
Gedeputeerde van Natuur, Landbouw, Bodem en Water, Sport, Recreatie en Toerisme en Bestuur, eerste loco-commissaris van de Koning

Robert Strijk (D66)
Gedeputeerde van Economie, Financiën en Europa

Rob van Muilekom (PVDA)
Gedeputeerde van Wonen, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Sociale Agenda, Cultuur en Erfgoed, Milieu en Organisatie

Arne Schaddelee (CU)
Gedeputeerde van Mobiliteit, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Communicatie en Participatie

Provinciale Staten van Utrecht besluiten in hun vergadering van woensdag 5 juni 2019 over de voordrachten.

Bron: provincie Utrecht

Reacties