Betere aansluiting jongerenwerk in Amersfoort

Foto:

’s Heeren Loo en Indebuurt033 gaan een samenwerking aan om de overdracht van jongeren tussen jeugdzorg en jeugdwerk beter op elkaar aan te laten sluiten. De samenwerking is er op gericht om de jongere en de ouders die klaar zijn met de dagbehandeling van ’s Heeren Loo, actief over te dragen aan Indebuurt033.

Een betere aansluiting tussen jeugdzorg en jeugdwerk biedt mooie kansen voor uitstromende jongeren en de ouders.
Jongeren die voorheen uitstroomden van de naschoolse dagbehandeling of een andere vorm van behandeling van ’s Heeren Loo kregen vaak geen verdere begeleiding meer. Ook als er een vorm van begeleiding wel wenselijk was, dan was er geen vervolg. Voor de ouders was er ook geen verdere ondersteuning, waardoor ze vaak het gevoel hadden het weer alleen te moeten doen. Hierdoor vielen kinderen en ouders in een gat en bestond het risico dat de jongere en het gezin terugvielen in oude patronen.

Actieve overdracht

Om dit te voorkomen wordt nu vroegtijdig met de jongere en ouders de mogelijkheid besproken om in contact te worden gebracht met Indebuurt033. Indebuurt033 kan op een laagdrempelige manier ondersteuning gaan bieden aan jongeren en ouders. Dit is een gespreksonderwerp wat meegenomen gaat worden in het perspectiefplan van de jongeren bij ’s Heeren Loo. Als ouders en jongere er voor openstaan, dan wordt er een jongerenwerker van Indebuurt033 betrokken. Hierdoor worden de jongeren actief overgedragen aan het jeugdwerk en verdwijnen niet zonder verdere begeleiding uit het zicht.

Vaak is een jongerenwerker bekend in een buurt en kent alle mogelijkheden die de buurt in de ondersteuningsvraag kan bieden. Ouders en jongeren zoeken samen met Indebuurt033 naar laagdrempelige ondersteuning die passend is. Mocht extra hulp nodig zijn, dan kan ook hierbij in de buurt033 een adviserende rol innemen.

Op maandag 13 mei was de aftrap van de samenwerkingsafspraak. Hierbij waren professionals van beide organisaties aanwezig. Tijdens verschillende workshops werd er actief kennis overgedragen tussen de jongerenwerkers. Iedereen was gemotiveerd om met elkaar aan de slag te gaan. Ook wethouder Cees van Eijk was aanwezig bij de aftrap.

Reacties