Partij van de Arbeid pleit voor sociaal netwerk van kraanwaterdrinkers

Foto ter illustratie
Foto: Publiek domein

Fractievoorzitter Rob Smulders van de Partij van de Arbeid (PvdA) Amersfoort verzoekt het college van burgemeester en wethouders in een motie om te onderzoeken of een sociaal netwerk van kraanwaterdrinkers in de stad mogelijk is.

In de motie wordt er verzocht om te onderzoeken of een initiatief met watertappunten in de Amersfoortse situatie kan leiden tot structurele verbeteringen ten aanzien van het gebruik van plastic flesjes. Verschillende wateren als de Eem, de Emiclaer vijver, straten en parken worden regelmatig vervuild door gebruikte plastic flesjes.

Internationaal wordt het recht op water en sanitair als een grondrecht van de mens gezien. Naast het plaatsen van watertappunten draagt een sociaal netwerk van watertappunten ook bij aan de bewustwording van plasticgebruik en het terugdringen hiervan.

In de motie wordt verzocht om onder andere in gesprek te gaan met de initiatiefnemers van het Join the Pipe project. Naast het beschikbaar stellen van watertappunten en zo het terugdringen van plastic worden er met de opbrengsten van het Join the Pipe project ook water- & plastic-opruimprojecten in ontwikkelingslanden opgezet.

De ruimte is van ons allemaal en tegelijkertijd van niemand in het bijzonder. Dat betekent dat we met elkaar de verantwoordelijkheid dragen voor een schone en gezonde leefomgeving die anderen niet schaadt en volgende generaties geen kansen ontneemt. Zeker zijn van een gezonde en duurzame leefomgeving

Reacties