Meedenksessies voor coalitiebesprekingen

Foto:

Het ophalen van inzichten, suggesties en perspectieven voor een (mogelijk) coalitieakkoord. Dat was het doel van de ‘Meedenksessie Nieuwe Collegeperiode’ op woensdag 8 mei in het Huis voor de provincie.

Met deze input willen de onderhandelaars zich voeden voordat zij verder gaan met de besprekingen over het coalitieakkoord 2019-2023. Bijna 200 geïnteresseerden gaven gehoor aan de oproep om mee te praten en namen deel aan de meedenksessie over de thema’s leefomgeving, energie en klimaat, woningbouw, mobiliteit en economie.

De vijf partijen, GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie, die samen een coalitie willen vormen, hebben een concept-strategische agenda voor de nieuwe bestuursperiode 2019-2023 opgesteld. Op woensdag 8 mei was deze concept-strategische agenda de inzet bij de meedenksessie.

Meedenksessies

De dag begon met een dialoog met de statenleden van de partijen die niet meeonderhandelen over een nieuwe coalitie. Het doel van deze ochtendsessie was het informeel verkennen en het ophalen van inzichten. Formateur Jan Jacob van Dijk en GroenLinks fractievoorzitter Huib van Essen gaven de aftrap.

Voor het middagprogramma konden organisaties, belangenverenigingen, inwoners en anderen die niet betrokken zijn bij de politiek en de formatie zich aanmelden voor de meedenksessies. Zo’n 200 geïnteresseerden, zoals vertegenwoordigers van organisaties die opkomen voor de belangen van onder andere de landbouwsector, reizigers en natuurorganisaties, wethouders en (oud)politici van Utrechtse gemeenten hadden zich hiervoor aangemeld.

Input ophalen

Bij aanvang van het middagprogramma kreeg Huib van Essen, fractievoorzitter van GroenLinks, van de moderator enkele vragen voorgelegd waarop hij namens de onderhandelende partijen antwoord gaf. Hij vertelde dat de partijen middenin de formatie zitten en dat zij met deze meedenksessies zowel de politieke partijen die niet meeonderhandelen als de partners van buiten de provinciale politiek de kans willen geven mee te praten en ideeën in te brengen. Huib van Essen: “We hebben in de Strategische Agenda de volgens de partijen grootste opgaven aangemerkt. Ook hebben we daarin in grote lijnen opgeschreven hoe we die opgaven willen aanpakken. We zitten nu in een fase waarin we input nodig hebben: hoe gaan we dat concreet aanpakken? We horen graag van partners welke ideeën zij hebben. Want we willen de komende jaren nadrukkelijk samenwerken.”

Thematafels

Tijdens de meedenksessie in de middag werd in 2 ronden aan 19 deeltafels over vijf thema’s gesproken: verbetering kwaliteit leefomgeving, energie en klimaat, woningbouw, mobiliteit en kwalitatieve economische ontwikkeling. Bij iedere deeltafel gaf een begeleider een korte introductie van het thema waarna de deelnemers aan de hand van drie centrale vragen de thema’s bespraken: Waar dromen we concreet van, welke rol en taken zien ze voor de provincie en welke rol en raken liggen niet bij de provincie, maar bij de deelnemers zelf?

De opgehaalde input werd aan het eind van de middag teruggekoppeld via een korte terugblik van formateur Jan Jacob van Dijk. Zo kwam vanaf één deeltafel rond energie en klimaat de opmerking: ‘Haast je langzaam’, waarna een deelnemer toelichtte: “Het tempo van de energietransitie ligt best hoog. We mogen best af en toe meer rust nemen.” Het initiatief voor de meedenksessie werd gewaardeerd. Een deelnemer: “Heel goed dat er heel verschillende perspectieven op tafel werden gelegd. Dat was heel verfrissend.” Van de meedenksessie wordt een verslag gemaakt, waarin wordt aangegeven wat er met de input is gebeurd. Dat verslag wordt binnenkort gepubliceerd op de website van de provincie Utrecht. Ook alle deelnemers van de meedenksessies ontvangen dit verslag.

Vervolg

Op vrijdag 10 mei treffen de formateurs en de onderhandelaars van de vijf deelnemende partijen elkaar weer en gaan zij met elkaar in gesprek over de input van de meedenksessie en hoe het nu verder gaat met de formatie.

Reacties