Meander in Amersfoort opent grootste kliniek voor hyperbare zuurstoftherapie

Vanaf maandag 6 mei beschikt Meander Medisch Centrum in Amersfoort over een speciale drukcabine voor behandeling van o.a. complexe wonden met hyperbare zuurstoftherapie.

Vooral patiënten met schade na bestraling en uitgebreide wonden hebben veel baat bij deze behandeling. Het expertisecentrum voor wondgenezing Meander Da Vinci – dat nu al is gevestigd in Meander – breidt met deze therapie het aanbod van behandelmogelijkheden op locatie Meander uit. Patiënten hoeven daardoor niet meer te reizen naar elders. De behandelruimte in Meander heeft een maximale capaciteit van 16 zittende patiënten en is daarmee de grootste in Nederland binnen de muren van een ziekenhuis.

Hoe werkt het?

Van zuurstof is bekend dat het een helende werking heeft. De hyperbare zuurstoftherapie houdt in dat patiënten in de hyperbare kamer via een kapje pure zuurstof inademen. In combinatie met de hoge luchtdruk in de kamer (hyperbaar) bereikt de zuurstof beschadigde weefsels in het lichaam die niet of slecht doorbloed zijn en draagt het bij aan het herstel hiervan. Er kunnen tevens twee brancards in de hyperbare kamer voor patiënten die niet (lang) kunnen zitten.

Hyperbare zuurstoftherapie is een bewezen therapie en heeft een grote meerwaarde voor mensen met chronische, slecht genezende wonden (bijvoorbeeld diabetische voet) die met reguliere wondbehandeling niet binnen drie weken wondgenezing laten zien. Ook voor oncologische patiënten die gevolgen ondervinden van klachten na bestraling (pijn, roodheid, zwelling, bewegingsbeperking) draagt hyperbare zuurstoftherapie bij aan herstel van bestraald weefsel. Verwijzing naar Meander Da Vinci loopt via een medisch specialist of via de huisarts.

Samenwerking

De komst van deze hyperbare kamer is mogelijk door een unieke samenwerking. Eigenaar van de kliniek is Excellent Clinics die samen met de Da Vinci Kliniek beschikt over een landelijk dekkend netwerk voor de behandeling met hyperbare zuurstoftherapie. De Da Vinci kliniek is verantwoordelijk voor de exploitatie en Meander stelt de ruimte beschikbaar. Ook met de medisch specialisten, vertegenwoordigd in MSB Midden Nederland, is vorig jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Een aantal medisch specialisten van Meander zal als behandelend arts verbonden zijn aan Meander Da Vinci.

Reacties