Koninklijke Onderscheiding voor negentien Amersfoorters met bijzondere verdiensten

Foto:

Negentien Amersfoorters ontvingen tijdens de Algemene Gelegenheid op vrijdag 26 april 2019 een Koninklijke onderscheiding. Het gaat om acht vrouwen en elf mannen; tien zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, acht personen als Ridder en
één als Officier.

1. W.M.J. (Mariet) van Dijk – van Valkengoed (69 jaar)
Mevrouw van Dijk – van Valkengoed (1949) is benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau. Vanaf 1985 is zij vrijwilliger bij het woonzorgcentrum St. Joseph te Hooglanderveen. Zij was gastvrouw in het restaurant en tot op heden actief als vrijwilligster bij culturele
activiteiten, het bloemschikken, de bingo en het koffie schenken. Sinds 1988 is zij vrijwilligster bij en voorzitter (2005 – 2008) van De Zonnebloem te Hooglanderveen. Ze vervoert ouderen met de auto naar het ziekenhuis en de kerk. Zij was van 1986 tot en met
2014 collectante voor de Nederlandse Hartstichting. Sinds 1990 is zij vrijwilligster voor de Rooms Katholieke parochie en de St. Josephkerk, eveneens in Hooglanderveen.

2. P. (Pavel) Hudeček (72 jaar)
Meneer Hudeček (1947) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij zette zich de afgelopen zeventien jaar als vrijwilliger in voor GGz Centraal, regio Eemland. Op de locatie Zon & Schild was hij onder andere als vrijwilliger betrokken bij het Maatjesproject, het Spelletjescafé, bij sport- en zwemactiviteiten en bij evenementen. Vanaf 2011 begeleidt hij cliënten van Reclassering Nederland die een taakstraf moeten vervullen. Vanaf 2004 tot en met 2014 begeleidde hij veel jongeren die bij GGz Centraal een maatschappelijke stage liepen via Matchpoint Zinvol Zaken Doen. Tot op heden biedt hij technische ondersteuning bij tal van projecten in het kader van maatschappelijk betrokken ondernemen.

3. W.A. (Ans) van Maanen (71 jaar)
Mevrouw Van Maanen (1948) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was van 1974 tot en met 2000 actief voor de lokale atletiekvereniging NOP (NoordOostPolder). In samenwerking met de gemeente richtte zij de stichting Scholierensport op. In de jaren negentig werd zij vrijwillig lid van de Atletiekunie en was zij medeverantwoordelijk voor de realisatie en ontwikkeling van alle opleidingen voor juryleden en trainers en bijscholingen van de Atletiekunie. Van 2004 tot en met 2008 was zij voorzitter van atletiekvereniging Altis en daaropvolgend hardlooptrainer. In 2005 en 2006 vervulde zij de functie van coördinator Sportief Wandelen en was zij docent voor de opleidingen en de bijscholingen op dit gebied. Daarna was zij lid van de Commissie Technisch Kader van de Atletiekunie. Van de Jeugd Atletiekdag was zij van 2010 tot en met 2011 voorzitter. Van de NK Masters Werpen 2015 was zij van 2014 tot en met 2015 voorzitter. Van 2015 tot en met 2016 was zij voorzitter van het NK Masters Atletiek 2016. Voor de Amersfoortse afdeling van Groei & Bloei is zij sinds 2009 actief en sinds 2013 als voorzitter. Tot 2012 was zij voorzitter van de excursiecommissie en sinds 2015 voorzitter van tien afdelingen Rayon Utrecht. Daarnaast is zij sinds 2011 oppasoma.

4. G. (Gijs) van Bezooijen (73 jaar)
Meneer Van Bezooijen (1945) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vanaf 2015 vrijwilliger bij bijbelcentrum Simon de Looijer te Amsterdam en vanaf 2010 bij het Sint Pieters en Bloklands Gasthuis te Amersfoort. Hij was lid van de steunfractie SGP/RPF en later SGP/CU in de periode van 1994 tot 2002. Aansluitend was hij raadslid in de fractie SGP/CU bij de gemeente Amersfoort en voorzitter van de kiesvereniging. Sinds 1975 is hij lid van de Orgelbouw Advies Commissie VOGG en vanaf 2000 bestuurslid en tweede voorzitter van Koor ‘Magna Dei’ van de gereformeerde gemeente Amersfoort. Sinds 2012 maakt hij deel uit van de culturele commissie Sint Joriskerk te Amersfoort, waarvan sinds 2015 als voorzitter.

5. G.H. (Gert) van den Berg (71 jaar)
Meneer Van den Berg (1947) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is sinds 1973 in diverse functies verbonden geweest aan AkzoNobel, waaronder als voorzitter van de directie. In deze functie zette hij zich in voor een goed sociaal klimaat binnen het bedrijf en voor het delen van kennis met andere bedrijven. Daarnaast is hij bestuurlijk actief in verschillende functies, ook na zijn pensionering in 2012. Hij is onder andere actief als vicevoorzitter Raad van Toezicht en voorzitter van het Audit Committee van stichting Nuffic. Sinds 2014 is hij lid en penningmeester van de stichting Sociaal Fonds Amersfoort. Sinds 2018 is hij voorzitter van Verantwoordingsorgaan stichting Pensioenfonds APF. Sinds 2015 is hij voorzitter van de stichting Meesterwerk in Concert, een organisatie die zich voornamelijk inzet om klassieke muziek bij jongeren te promoten. Sinds 2013 is hij lid en adviseur van de raad van commissarissen van Cool Separations, een startupbedrijf op het gebied van energie-efficiëntere technologie. Daarnaast was de heer Van den Berg van 2010 tot en met 2015 lid van de raad van bestuur van Stichting Fondswerving voor het Levensbeschouwelijk Centrum Nieuwbouw Meander Medisch Centrum. Van de Nederlandse organisatie van de International Chamber of Commerce was hij bestuurslid van 2009 tot en met 2012. In diezelfde periode was hij lid van het dagelijks bestuur VNO-NCW, bestuurslid van AWVN en bestuurslid van Stichting Management Studies. Tenslotte was hij van 2005 tot en met 2007 vrijwilliger bij de North Carolina Food Bank in de Verenigde Staten.

6. M.F. (Marica) Bakker (48 jaar)
Mevrouw Bakker (1970) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is werkzaam als IC-verpleegkundige in Hoorn en het Erasmus Medisch Centrum. Van 1998 tot en met 2005 was zij actief voor de stichting VNB in Den Bosch, een reisorganisatie die medisch begeleide bedevaarten organiseert  naar bijzonder bestemmingen. Onder de naam Pelle Reizen organiseert zij reizen sinds 2009. Sinds 2012 is zij als vrijwilligster betrokken bij het schaatsen en inlineskaten. In 2013 was zij redactielid van het clubblad IJzersterk en tot 2015 lid van de sponsorsommissie. Sinds 2012 is zij actief betrokken bij de shorttrackafdeling van Schaatsvereniging Utrecht en verzorgt zij diverse vrijwilligerstaken in de organisatie rondom de activiteiten op de ijsbaan. Sinds 2015 is zij voorzitter van de wedstrijdcommissie. Vanaf 2016 is zij betrokken bij de stichting Skate United RTC Midden Nederland, die in regio midden Nederland betrokken is voor de talentontwikkeling op het gebied van langebaanschaatsen, shorttrack en inlineskaten. Vanaf 2017 zorgt zij als bestuurslid voor de organisatie van de RTC-selectie en de opleidingsteams die binnen deze discipline actief zijn.

7. G. (Gerrit) Karssenberg (94 jaar)
Meneer Karssenberg (1924) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1975 tot en met 1998 onder andere ouderling en scriba voor de Gereformeerde Kerk van Amersfoort en van 1994 tot op heden medewerker kerkelijk bureau. Vanaf 2011 is hij chauffeur. Hij geeft sinds 2012 bijles Nederlands aan asielzoekers en sinds 2017 wiskunde aan mavoscholieren. In het Voorgezet Speciaal Onderwijs gaf hij bijles wis- en natuurkunde aan leerlingen op De Sprong in Maarsbergen, Mulock 2000 in Amersfoort en Fornhese Mulock Houwer in Amersfoort. De heer Karssenberg is de oudste man in Nederland die dit jaar een Koninklijke onderscheiding ontvangt.

8. E. (Erna) van Muijden – Karssen (69 jaar)
Mevrouw Van Muijden – Karssen (1949) is benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau. Zij is vanaf 2000 bestuurslid van de stichting Semper Amici en fungeert daar als secretaris en penningmeester. In 2005 richtte zij met anderen de stichting LINKH (Landelijk Implementatie Netwerk Kwaliteitsbeleid Huisartsenzorg) op en ook daar is zij secretaris en penningmeester. Deze stichting ondersteunt geheel op vrijwillige basis organisaties die zich bezighouden met de nascholing van huisartsen. Sinds 2013 is zij als bestuurslid en secretaris actief bij het Amersfoorts platform voor levensbeschouwing en religie. Daaruit voortvloeiend raakte zij betrokken bij de komst van vluchtelingen in de gemeente. Voor het Apostolisch Genootschap is zij vanaf 2003 dirigent van een zangkoor.

9. M. (Martin) van Hoogevest (70 jaar)
Meneer Van Hoogevest (1948) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was van 1978 tot en met 2009 actief als algemeen directeur van de Van Hoogevest Groep. In 1999 ontving Amersfoort de prestigieuze Europa Nostra Award voor de door de
Van Hoogevest Groep gerealiseerde renovatie van De Koppelpoort. Van 1985 tot 2001 was hij bestuurslid van het Dagelijks Bestuur van de Maker van Koophandel Gooi- en Eemland. Vanaf 2001 tot 2007 vervulde hij het voorzitterschap van het departement Amersfoort binnen de maatschappij voor Nijverheid en Handel. Hij was van 1985 tot en met 1997 actief in het bestuur van de Vereniging Amersfoortse Bedrijven. Van 2001 tot en met 2009 was hij voorzitter van de Ontwikkelingsmaatschappij Centrumplan Amersfoort. In 2005 volgde hij de eerste voorzitter van Kamp Amersfoort op. Eind 2012 werd onder zijn leiding de stichting Kring van Beschermers opgericht. Sinds 2003 tot op heden is hij voorzitter van de stichting Regio Amersfoort Prominent. Vanaf 2015 is hij bestuurder van het Toon Hermans Huis.

10. J. (Jacoba) Henderika Bakker – van der Molen (75 jaar)
Mevrouw Bakker – van der Molen (1943) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2006 is zij medeoprichter van de Kazus groep en zet zich belangeloos in voor ROC Midden Nederland Gezondheidszorgcollege. Zij organiseert, faciliteert en regelt de Kazus spelers, is contactpersoon voor docenten en belanghebbenden. Van de stichting Weeraba is zij sinds 1996 penningmeester, secretaris en bestuurslid. Zij zamelt geld in voor de stichting en brengt bezoeken aan de regio om te zien of de donaties op de juiste manier worden gebruikt. Vanaf 2008 is zij coördinator huisbezoeken van het Rode Kruis en tot 2016 coördinator bijzondere vakanties.

11. E. (Esme) Demir (56 jaar)
Mevrouw Demir (1963) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij zet zich sinds 1985 in voor Turkse moslimvrouwen. Vooral op het gebied van educatie, zelfredzaamheid en socialisering van huisvrouwen en hun kinderen biedt zij hulp. Als vrijwilligster organiseert zij bijeenkomsten en geeft zij lezingen. Vanaf 1990 tot en met 1995 was zij begeleidster, organisator en spreker op educatieve bijeenkomsten voor vrouwen in nood in Ankara Turkije. Sinds 1995 is zij actief als persoonlijke coach van de stichting Hatice-i Kubra en biedt zij hulp aan vrouwen die in een lastig parket zitten. Tot 2003 was zij spreker en opvoedkundige in het wijkcentrum Het Klokhuis in Amersfoort en gaf zij lezingen aan vrouwen op het gebied van sociaal, emotioneel en religieus vlak. Van 2003 tot en met 2017 deed zij dit ook in de Heilige Geestkerk te Amersfoort. Sinds 2007 is zij bestuurder en voorzitter van de stichting Hatice-i Kubra, Hakkanipost en sinds 2018 bestuurder en medeoprichter van stichting Amine.

12. G. (Gijs) van den Broek (84 jaar)
Meneer Van den Broek (1935) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1990 tot op heden is hij actief als bestuurslid van de Sierduivenfokkersvereniging Amersfoort en als redacteur van het maandblad ‘de-SAO-er’. Daarnaast zette hij zich van 1992 tot en met 2017 in voor de Keistadshow, de grootste nationale tentoonstelling van Nederland. Hij is vrijwillig kerkmedewerker van de wijkgemeente De Hoeksteen, waar hij naast andere taken wekelijks zorg draagt voor het kopiëren en verspreiden van de opnames van de kerkdiensten. Na zijn vrouw tien jaar thuis te hebben verzorgd, is hij nu mantelzorger bij het zorgcentrum waar zij nu woont.

13. J. F. (Jan) van Schalkwijk (81 jaar)
Meneer Van Schalkwijk (1938) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1979 is hij actief in verschillende functies voor de Sierduivenfokkersvereniging Amersfoort; als penningmeester, als ringencommissaris en tot op heden als leidinggevende bij het op- en afbouwen van de Keistadshow, een jaarlijks terugkerend sierduivenevenement. Vanaf 1968 is hij lid van de vereniging Groei & Bloei afdeling Amersfoort, waarvan hij van 1971 tot en met 1982 bestuurslid was. Vanaf 1995 was hij koster bij de geloofsgemeenschap Sint Ansfridus te Amersfoort. Daarnaast was hij van 1989 tot 2010 penningmeester van het door hem mede opgerichte Vrienden van Vliegduivensport.

14. W.G.B. (Wim) Pot (62 jaar)
Meneer Pot (1957) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Pot is directeur en eigenaar van Pot Verhuizingen/Logistiek en van Pot Art Logistics. Van 1995 – 2011 was hij bestuurslid en voorzitter van de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Vanaf 2005 was hij lid van de ledenraad en bestuurslid van Transport en Logistiek Nederland waarvan hij op dit moment vicevoorzitter is. Hij was jarenlang leider van verschillende jeugdgroepen binnen scouting in Amersfoort, waarvan hij op dit moment hij de beheerscommissie gebouwen leidt. In de periode van 1994 tot en met 2002 was hij elftalleider en voorzitter van voetbalvereniging Quick in Amersfoort. Voor de Vereniging Amersfoortse Bedrijven was hij van 1999 tot en met 2014 actief als bestuurslid en vanaf 2011 als voorzitter. Hij zette zich jarenlang in voor de belangen van het bedrijfsleven in de regio, de werknemers en werkgelegenheid in het algemeen. Daarnaast maakt hij zich hard voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en zet hij zich in voor goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Hij was adviseur van een regionaal ondernemersplatform dat zich voornamelijk richt op MKB-ondernemers. Hij ondersteunt vele maatschappelijke initiatieven en maakt deel uit van een groot regionaal netwerk. Sinds 2015 is hij duurzaamheidsambassadeur binnen de gemeente Amersfoort en commissaris en adviseur voor Drankengroothandel Scheerder B.V.

15. M.J.B. (Riet) Roos – de Ridder (78 jaar)
Mevrouw Roos – de Ridder (1940) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is sinds 1969 kerkelijk actief, onder andere als ouderling van De Steeg-Ellecom en van Spankeren – Laag Soeren. Daarnaast was zij afgevaardigde en secretaresse in de Raad van Kerken te Dieren. Van 1980 tot en met 1987 was zij in Amersfoort ouderling van de wijkgemeente Ontmoetingskerk, notulist en vertegenwoordiger in de Centrale Kerkenraad en lid van het Moderamen van de Centrale Kerkenraad. Ook was zij enkele jaren pastoraal
medewerker bij de wijkgemeente De Brug. Vervolgens was zij vanaf 1999 tot en met 2011 ouderling van de Bergkerk te Amersfoort. Vanaf 2013 is zij vanuit de Bergkerk ouderling voor woonzorgcentrum Nijenstede Amersfoort. Zij is voorzitter en kookster bij de oecumenische maaltijdgroep Het Klokhuis. Vanaf 1990 is zij leidster van een Ypsilongespreksgroep voor moeders met een schizofreen kind.

16. A. (Adriaan) Bax (72 jaar)
Meneer Bax (1947) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vijftig jaar werkzaam in het onderwijs. Op dit moment als medewerker bij WVS Onderwijs BV (Van Welzen, Verburg, Slingerland) met de functie van interim-directeur in het primair onderwijs. Voor de Christelijk Gereformeerde Ichthuskerk te Amersfoort was hij van 1998 tot en met 2006 onder meer actief als voorzitter van de werkgroep Gemeente-opbouw en als wijkouderling, lid van de kerkenraad en voorzitter van de kerkenraad CGK. Vanaf 2010 is hij commissielid Ontwikkeling Pastorale Structuur en voorzitter van de kerkenraad tot en met 2017. Bij de voetbalvereniging Cobu Boys te Amersfoort was hij van 2004 tot en met 2010 grens- en scheidsrechter. Tot op heden is hij vrijwilliger en ambassadeur van de Orphans en Vulnerable Children in Noord-Oeganda en Karamoja. In 2008 richtte hij de International Christian Fellowship Amersfoort op waarvan hij tot en met 2016 lid van het bestuur was en tot en met 2018 secretaris.

17. I.W.M. (Irene) Vriens (64 jaar)
Mevrouw Vriens (1955) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij is sinds 2001 actief als bestuurder van stichting Verzorgingshuis de Koperhorst. In 2001 ontving zij de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor vijfentwintig jaar kerkelijk werk in het bisdom Rotterdam. In 2002 werd zij vicevoorzitter en lector van de parochie H. Kruis. Daarnaast werd zij ook bestuurslid van DKCI. Van 2002 tot 2009 was zij bestuurslid van het dekenaat binnen het aartsbisdom Utrecht. In 2008 werd zij voorzitter van de stuurgroep ter voorbereiding van de fusie van de Amersfoortse parochies. Vanaf 2010 is zij voorzitter van de gefuseerde parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. Voor IVVU is zij bestuurslid en voorzitter en vanaf 2011 is zij voorzitter van de raad van commissarissen van de woningbouwvereniging Sint Willibrordus. Voor Utrechtzorg is zij sinds 2012 lid van bestuur. Sinds 2008 is zij lid raad van toezicht Actioma en tevens bestuurslid van stichting beheer KLCMO, een financieringsfonds voor het katholiek maatschappelijk werk. Daarnaast is zij voorzitter van de stichting Rita’s Reisbureau en vervult zij verschillende functies bij Actiz.

18. W. (Willem) van Twillert (66 jaar)
Meneer Van Twillert (1952) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij begon zijn loopbaan als kerkorganist in 1967 in de Maranathakerk en Noorderkerk in Bunschoten-Spakenburg en begon toen met het schrijven van psalmbewerkingen. In 1976 studeerde hij af aan het conservatorium van de Vereniging Muzieklyceum te Amsterdam. In dat jaar was hij ook finalist bij het Franse orgelconcours Grand Prix de Chartres en leidde tot 2003 een bloeiende Klaviermuziekschool. In 1978 behaalde hij cum laude het diploma Uitvoerend Musicus. Sinds 1979 is hij als organist verbonden aan de Johanneskerk te Amersfoort. Veel orgelconcerten en beeld- en geluidsopnames met eigen werk en orgelliteratuur volgden. Sinds 1985 is hij bijzonder invloedrijk op het gebied van kerkzangbegeleiding en het op landelijk niveau bevorderen van de kwaliteit daarvan. Hij was jurylid bij diverse Nederlandse orgelconcoursen. Sinds 1989 beheert hij de Stichting Promotie Orgelprojecten. Van het tijdschrift De Orgelvriend was hij jarenlang redacteur Van 2009 tot en met 2012 werkte hij als vrijwilliger mee aan de totstandkoming van twee muziekbundels voor de stichting Charité. In 2017 verleende hij medewerking aan een
muziekbundel ten behoeve van de stichting Woord en Daad en uitgaven voor de Stichting Klavarscribo. Dit jaar viert hij als organist zijn vijftigste jubileum.

19. B.H. (Bob) Bakker (66 jaar)
Meneer Bakker (1952) is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was en is van grote waarde voor de ontwikkeling van de internationale positie van Royal HaskoningDHV op het vlak van drinkwater en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden. Hij leverde een bijdrage aan een vernieuwende manier van projectontwikkeling, met name in ontwikkelingslanden waar het financieren van een project vaak een knelpunt is. Het door hem verrichte pionierswerk krijgt nationaal en internationaal gezien succesvol navolging, ook bij projecten buiten de sector watertechnologie.

Reacties