Informateur brengt advies uit voor vervolg coalitievorming

Informateur Bram van Ojik licht zijn bevindingen toe
Foto: Provincie Utrecht

Informateur Bram van Ojik adviseert Provinciale Staten van Utrecht om een mogelijke coalitie tussen GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie verder te verkennen.

Volgens Van Ojik staan deze vijf partijen inhoudelijk het dichtst bij elkaar. Zij delen bovendien het gevoel dat bestuurscultuur en –stijl anders moeten en vormen gezamenlijk een goede afspiegeling van de stemverhoudingen in de gehele provincie.

Van Ojik komt tot deze conclusie na het uitvoeren van een brede verkenning de afgelopen weken onder alle politieke partijen die in Provinciale Staten zijn vertegenwoordigd. Hierbij heeft de informateur, op initiatief van GroenLinks, gekeken naar verschillende mogelijkheden voor het vormen van een nieuwe coalitie na de verkiezingen van 20 maart. Volgens Van Ojik kan echter met zijn aanbeveling, de informatiefase nog niet worden afgesloten. “Er bestaat nog niet in voldoende mate overeenstemming over de vraag uit welke partijen de nieuwe coalitie moet bestaan”, legt de informateur uit.

In de rapportage van de informateur aan Provinciale Staten (pdf, 325 kB) schrijft hij dat GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie een college van Gedeputeerde Staten willen met een groene, progressieve signatuur. Daarnaast is er bij deze partijen de wens een start te maken met een meer open bestuurscultuur (wars van te voren volledig dichtgetimmerde afspraken, met oog voor wat partijen bindt, ongeacht of ze tot oppositie of tot coalitie behoren). Het vormen van een nieuwe coalitie tussen deze vier partijen acht de informateur kansrijk.

Om een meerderheidscoalitie te kunnen vormen, heeft Van Ojik gekeken naar een mogelijke samenwerking van deze vier partijen met het CDA en de VVD. De voorkeur van de vier partijen gaat niet uit naar een zes partijen coalitie en zij willen daarom in eerste instantie een mogelijke coalitie met het CDA verkennen. Het CDA heeft echter aangegeven graag met de VVD in een coalitie te willen. Volgens Van Ojik zal er dus specifiek moeten worden onderzocht onder welke voorwaarden het CDA bereid is mee te werken aan een inhoudelijke verkenning naar de mogelijkheid om een college te vormen met GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie.

Debat over rapportage informateur

Het CDA gaf vanavond tijdens de vergadering over de rapportage van de informateur aan dat zij hun vraagtekens hebben of een coalitie met deze vijf partijen een werkelijke afspiegeling is van de verkiezingsuitslag. Daarentegen voelen zij zich wel getriggerd door het appèl van de andere vier partijen om verder met hen te praten over het vormen van een mogelijke coalitie. Het CDA laat weten dat zij voor het weekend aangeven of zij op dit verzoek ingaan. Als het CDA positief reageert zullen de vijf partijen, begeleidt door Van Ojik, de inhoudelijke verkenning aangaan.

Mocht het CDA afzien van een verdere inhoudelijke verkenning met de vier partijen dan volgt er volgende week een gesprek met alle fractievoorzitters, eveneens onder begeleiding van Van Ojik.

Bron: provincie Utrecht

Reacties