Groot asfaltonderhoud N237 Soest en Amersfoort

Foto: Provincie Utrecht

In de avonden en nachten van 15, 16 en 17 april 2019 voert aannemer Boskalis in opdracht van de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uit op de Amersfoortsestraat/Utrechtseweg (N237) in Soest en Amersfoort. Het gaat om het gedeelte vanaf de Van Weerden Poelmanweg tot aan de Stichtse Rotonde, over een lengte van 3300 meter.

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen (frezen) van asfalt en het aanbrengen van nieuw asfalt.

Wegafsluiting 15-17 april

Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet de weg in beide richtingen worden afgesloten tussen de kruising met de Van Weerden Poelmanweg en de Stichtse Rotonde.

De wegafsluiting vindt plaats op de volgende data en tijden:

  • Vanaf maandagavond 15 april, 20:00 uur tot dinsdagochtend 16 april, 06:00 uur
  • Vanaf dinsdagavond 16 april, 20:00 uur tot woensdagochtend 17 april, 06:00 uur
  • Vanaf woensdagavond 17 april, 20.00 uur tot donderdagochtend 18 april, 06.00 uur.

Overdag is de weg gewoon open voor verkeer.

Parkeerverbod tijdens de wegafsluiting

Direct langs de weg zijn diverse parkeervakken. In de avonden en nachten van de werkzaamheden wordt een parkeerverbod ingesteld om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Verkeersmaatregelen en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de A28. De omleidingsroutes zijn met gele borden langs de weg aangegeven. De fietspaden waarop fietsers in twee richtingen mogen rijden, worden tijdelijk ingesteld voor eenrichtingsverkeer waarbij direct aanwonenden hun huis via het fietspad kunnen bereiken. Dit geldt ook voor de bezoekers van de horeca. In geval van een calamiteit maken de nood- en hulpdiensten ook gebruik van het fietspad. Verkeersregelaars zorgen gedurende de wegafsluiting voor een veilige doorgang voor het bestemmingsverkeer.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden roet in het eten gooien waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld als het lange tijd achter elkaar hard regent. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit van het resultaat dan onvoldoende is.

Groot asfaltonderhoud

De provincie Utrecht voert jaarlijks onderhoud uit aan de provinciale wegen (totaal ruim 300 kilometer) en fietspaden ten behoeve van de verkeersveiligheid en het wegcomfort. leder jaar zijn verschillende wegvakken aan de beurt omdat de deklaag dan versleten is. Hoe lang het asfalt meegaat, is onder andere afhankelijk van de ondergrond en de hoeveelheid verkeer. Asfalt slijt harder als er veel vrachtverkeer overheen rijdt. Ook op kruispunten krijgt het asfalt het zwaar voor de kiezen omdat daar veel ‘wringend’ verkeer is dat zich in verschillende richtingen verplaatst. De gemiddelde levensduur van asfalt is 15 jaar.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr dan op Twitter.

Bron: provincie Utrecht

Reacties