Sterke toename aantal 65-plussers in Amersfoort

Foto ter illustratie
Foto: Publiek domein

De vergrijzing in de gemeente Amersfoort is in volle gang. Op dit moment zijn er 22.377 65-plussers in de gemeente. Dat is 14,4% van de totale bevolking. Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren sterk toe. In 2030 telt Amersfoort naar verwachting al 33.400 (20,3%) mensen van 65 jaar of ouder, en in 2040 zijn dat er liefst 43.100 (25,6%). Ook het aantal 80-plussers stijgt: van 5.300 nu naar 12.600 in 2040.

Dit is in lijn met de landelijke bevolkingsprognose. In Nederland wonen nu circa 3,3 miljoen 65-plussers (19% van de bevolking). In 2040 zijn dat er naar schatting 4,5 miljoen, een kwart van de totale bevolking. De vergrijzing in de gemeente Amersfoort is dus nog sterker dan het landelijke gemiddelde. Dat blijkt uit gegevens van het CBS.

Trend: ouderen blijven langer thuis wonen

Als gevolg van veranderingen in de zorg blijven ouderen vaker en langer thuis wonen. Wie nu in een verpleeg- of verzorgingshuis woont, behoudt zijn recht op zorg en ondersteuning. Maar in de toekomst wordt het veel moeilijker om toegelaten te worden tot verzorgingshuizen. Daarbij is het ook zo dat ouderen vaak zo lang mogelijk in hun veilige en vertrouwde omgeving willen blijven wonen. Een heikel punt daarbij is vaak de avondmaaltijd. Ouderen zijn niet altijd in staat om zelf boodschappen te doen en te koken.

Maaltijdservices in de gemeente Amersfoort

Voor ouderen die (tijdelijk) niet meer kunnen koken kan de maaltijdservice uitkomst bieden. In dat geval worden elke week op een vaste dag maaltijden aan huis bezorgd. Deze hoeven alleen opgewarmd te worden in de oven of magnetron. Vaak kunnen ook overige (kleine) boodschappen worden mee bezorgd. Er wordt onder meer samengewerkt met de leveranciers Uitgekookt, Food Connect en Apetito.

Reacties