Meer sociale huurwoningen aan de Bachweg

Nieuw plan voor 84 woningen Bachweg
Foto: Amersfoortvernieuwt.nl

Aan de Bachweg 12-40 komen op de plek van de al gesloopte flats 84 sociale huurwoningen. Dit zijn negen woningen meer dan in eerdere plannen stonden. Door de toevoeging van deze negen woningen, kan de gebouwde parkeervoorziening onder de nieuwe gebouwen beter worden benut en ontstaat er meer ruimte voor openbaar groen.

In de zomer van 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Bachweg 12-40’ ter inzage gelegen. Dat plan bestond uit drietal urban villa’s met in totaal 75 woningen, waarbij het parkeren onder de gebouwen en verdiept zou komen. Bij de uitwerking bleek het plan echter financieel niet uitvoerbaar. Woningcorporatie De Alliantie heeft daarop haar plannen aangepast. In het nieuwe plan komt er nog steeds een parkeervoorziening onder de gebouwen maar dan op maaiveld.

Aanpassing ontwerpbestemmingsplan

Er komen nu 84 sociale huurwoningen en de situering van de woningen en de parkeervoorziening is veranderd. Om deze plannen planologisch juridisch mogelijk te maken, wordt het ontwerp bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De gemeenteraad wordt binnenkort gevraagd om het bestemmingsplan voor de Bachweg 12-40 vast te stellen.

Parkeernorm

Op 29 januari heeft de gemeenteraad ingestemd met het aanpassen van de parkeernormen voor sociale huur. Voor dit plan betekent het dat er 84 woningen gerealiseerd kunnen worden zonder dat er meer parkeerplaatsen hoeven te worden gemaakt. Aangezien de gebouwde parkeervoorziening op eigen terrein gelijk blijft zal deze optimaler kunnen worden gebruikt. Daarnaast kan het aantal parkeerplekken in de openbare ruimte iets worden verminderd waardoor er meer ruimte ontstaat voor openbaar groen. Bij de herinrichting van de Bachweg wordt in het ontwerp hier rekening mee gehouden.

Reacties