Een bijzondere inzegening van de sacrale kapel

Foto:

Afgelopen zondagmorgen was er een Eucharistieviering waarin de nieuwe kapel van de geloofsgemeenschap Sint Martinus te Hoogland werd ingezegend door Pastor Mauricio Meneses. Het is een geweldige dag geworden.

Daarbij zijn alle vrijwilligers die aan deze grote opknapbeurt gewerkt hebben de sponsoren, burgemeester Lucas Bolsius en een delegatie van het parochiebestuur van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort aanwezig. Ook Alex Luigjes jr. zal aanwezig zijn. Zijn vader maakte de glas-in-lood ramen. Na afloop van deze viering kan iedereen zien hoe deze kapel is geworden. Het is een sacrale ruimte geworden die uitnodigt tot gebed en samen vieren.

Uitreiken van ‘vloertegels’

Aan het eind van deze viering richtte onze locatieraad voorzitter Han van Schagen zich tot de betrokken vrijwilligers. Bij de uitreiking hiervan had hij nog de volgende woorden: “Een tegel is maar één tegel, maar tezamen vormen zij een vloer, een vaste grond, waarop je kunt bouwen. Ik vind de betekenis van “een vaste grond” een mooie gelijkenis, die  jullie bereidheid, jullie vakkundigheid, enthousiasme en samenwerking uitstekend weerspiegelt. Als ik jullie nu hier zo zie staan, dan moet ik denken aan Erica Terpstra. Zij had het altijd over “Onze Kanjers”. En ik durf te zeggen: “Jullie zijn Onze Kanjers”. Nogmaals enorm bedankt voor jullie inzet. Graag een warm applaus.

Ingestuurd door Gerard Hilhorst

Reacties