Warmtevisie geeft route naar duurzaam verwarmde stad Amersfoort

Foto: Pixabay.com

Op dinsdag 26 maart heeft het college van burgemeester en wethouders de concept-Warmtevisie vrijgegeven voor reacties. In de Warmtevisie staat in grote lijnen hoe Amersfoort een duurzame, aardgasvrije stad wordt. Dit sluit aan bij de ambitie van de gemeente om in 2030 een CO₂-neutrale stad te zijn

Ruim 40% van de CO₂-uitstoot in Amersfoort komt doordat de huizen en gebouwen worden verwarmd met aardgas. De opgave is om alle 42.500 eengezinswoningen, 24.000 appartementen en 10.000 andere gebouwen (zoals kantoren, winkels, scholen en zorginstellingen) in de stad aardgasvrij te maken. Daarvoor is nu de Warmtevisie opgesteld. Hierin staat welke schone, CO₂-neutrale alternatieven we willen gebruiken en hoe we dit samen met huis-/gebouweigenaren, huurders en andere partijen gaan uitvoeren.

Alleen schone energiebronnen

Astrid Janssen, wethouder duurzaamheid, is trots op het resultaat: “In de Warmtevisie maken we als stad een aantal duidelijke keuzes. Zo kiezen we voor duurzame warmte die schoon en effectief is. En we zetten vooral in op energiebesparing door goede isolatie. Ook is er veel aandacht voor betaalbaarheid. Voor ongeveer 60% van de stad lijkt een warmtenet de warmtevoorziening van de toekomst te zijn. Ik vind het van groot belang dat we hiervoor alleen duurzame, CO₂-neutrale energiebronnen gaan gebruiken, zoals energie uit oppervlaktewater of bodemenergie. Door innovatie zullen er de komende jaren ongetwijfeld ook nieuwe technieken en mogelijkheden komen. We kiezen voor een flexibele aanpak, die we – indien nodig of gewenst – kunnen aanpassen.

Proces met de stad

Veel partners uit de stad hebben meegewerkt aan de concept-Warmtevisie: van de woningcorporaties, netbeheerder Stedin, bedrijven, het lokale energieloket, huurdersvereniging, bewonersinitiatieven en -vertegenwoordigingen, tot een bank, waterschap en energieleveranciers. Hun kennis en ideeën is waar mogelijk meegenomen in dit concept. De concept-Warmtevisie staat op www.amersfoort.nl/aardgasvrij. Reacties kunnen tot 24 april 2019 worden gemaild naar [email protected]. Daarna worden de reacties verwerkt en neemt de gemeenteraad een besluit over de Warmtevisie.

Reacties