Deelakkoord duurzaamheid gemeenteraad sluit aan bij ambities van college

Foto: Amersfoort.nieuws.nl

Amersfoorters wonen, werken en recreëren in een gezonde, groene, en leefbare stad. Nu en in de toekomst. Dat is waarom het Amersfoortse college samen met vele partijen in de stad veel investeert in maatregelen die bijdragen aan een beter klimaat en een prettige stad om in te leven.

De plannen en suggesties in het door de gemeenteraad gemaakte deelakkoord sluiten daar goed bij aan. Afgelopen zaterdag nam wethouder duurzaamheid Astrid Janssen namens het college het deelakkoord samen duurzaam; deelakkoord duurzaamheid in ontvangst van de gemeenteraad. Het college gaf dinsdag 26 maart in een raadsinformatiebrief zijn reactie op het akkoord.

Wethouder duurzaamheid Astrid Janssen: ’Het college zet de komende jaren belangrijke stappen op het gebied van duurzaamheid. Met dit deelakkoord in de hand wordt zij aan zij opgetrokken met de gemeenteraad in de ontwikkeling van een duurzame stad.’

In het Deelakkoord wordt ingegaan op de thema’s warmte, elektriciteit, mobiliteit, lucht, water en groen, de voedselketen, grondstoffen en circulaire economie en de gemeente en duurzaamheid en financiën.

De meeste onderwerpen die in het deelakkoord zijn benoemd zijn ook belegd in het programma ‘Duurzame Stad’, waarin per thema: energietransitie, circulaire economie, duurzame mobiliteit en klimaatadaptatie en groen, door het college is beschreven aan welke doelen en met welke projecten de komende jaren wordt gewerkt. Een paar voorbeelden daarvan zijn de warmtevisie – waarin is opgeschreven hoe woningen en bedrijven per wijk in de komende jaren aardgasloos worden gemaakt -, het wijkwarmteplan voor Schothorst-Zuid, het initiatief om met woningcorporatie De Alliantie de voormalige zwembadlocatie in Liendert circulair te ontwikkelen en het haalbaarheidsonderzoek voor een waterstoftankstation op de Wieken-Vinkenhoef.

Reacties