StadsLAB033 organiseert themabijeenkomst ‘dak- en thuisloze jongeren’

Foto: Stadslab033

Naar schatting zijn er 10.700 dakloze jongeren in Nederland. Dit is ruim een derde van het totaal aantal daklozen in Nederland. Tegelijkertijd worden berichten over een overvolle dag- en nachtopvang, tekorten aan doorstroomplekken en wachtlijsten voor specialistische zorg regelmatig gepubliceerd. De roep om een vernieuwende aanpak wordt steeds groter, zo blijkt ook uit het onlangs gelanceerde “Actieprogramma dak- en thuisloze jongeren” door Staatsecretaris Blokhuis.

Het is ongekend dat in een welvarend land als Nederland jongeren op straat belanden. Daarbij komt kijken dat dak- en thuisloosheid complexe problematiek is. Er gaan andere problemen schuil achter het niet hebben van een vaste woonplek. Dit gaat gepaarde met o.a. schulden en psychische problematiek. Jongeren zijn nog volop in ontwikkeling, daarom is het extra belangrijk dat zij de juiste hulp ontvangen om deze ontwikkeling niet in de weg te staan. Tegelijkertijd is zichtbaar dat jongeren die specialistische hulp nodig hebben op wachtlijsten geplaatst worden, waarbij zij soms minimaal drie maanden moeten wachten om de hulp daadwerkelijk te krijgen.
Onlangs werd door Staatssecretaris Blokhuis het actieprogramma “dak- en thuisloze jongeren” gelanceerd. Blokhuis onderschrijft hierin de complexe problematiek van dak- en thuisloosheid. Eveneens wordt benoemd dat veel verschillende (maatschappelijke) organisaties zich inzetten voor dit probleem. Ondanks deze hulp is de groep dak- en thuisloze jongeren te groot gebleven. ‘’Dit is onacceptabel’’ aldus Blokhuis.

In 2018 is in opdracht van StadsLAB033 door vier studenten onderzoek naar dak- en thuisloze jongeren in Amersfoort gedaan. Uit dit onderzoek zijn een aantal onderwerpen naar voren gekomen die StadsLAB033 graag deelt. De resultaten uit het onderzoek komen overeen met de onderwerpen uit het actieprogramma van Blokhuis. StadsLAB033 streeft naar een wereld die in evenwicht is tussen mens, dier en natuur. Zij is van mening dat dit vraagt om een sociaal innovatieve aanpak. Om sociaal innovatieve ideeën te stimuleren organiseert StadsLAB033 themabijeenkomsten.

Op woensdag 17 april organiseert StadsLAB033 de themabijeenkomst ‘dak- en thuisloze jongeren’. In deze bijeenkomst presenteert StadsLAB033 de onderwerpen uit het onderzoek, om vervolgens met de aanwezigen aan de slag te gaan om tot vernieuwende ideeën te komen over deze onderwerpen. In kleinere werkgroepen stimuleert StadsLAB033 de aanwezigen om tot nieuwe inzichten te komen. De themabijeenkomst start om 14:00 en duurt tot 16:30 uur. Het volledige programma van de themabijeenkomst is te vinden op www.stadslab033.nl. Aanmelden kan via [email protected]
Deelname aan deze bijeenkomst is gratis.

Reacties