Bram van Ojik wordt informateur

Duidingsdebat in de Statenzaal
Foto: Provincie Utrecht

GroenLinks gaat, als grootste partij in de provincie Utrecht, de regie voeren op het proces om te komen tot een coalitie. Informateur tijdens deze fase wordt de heer Bram van Ojik, voormalig fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer.

Dat is de uitkomst van het ‘duidingsgesprek’ op vrijdag 22 maart 2019. Tijdens dit duidingsdebat reageerden de politieke partijen op de voorlopige verkiezingsuitslag.

De informateur gaat een brede verkenning uitvoeren, onder alle politieke partijen die in Provinciale Staten vertegenwoordigd zijn, naar de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie. Van Ojik gaat in gesprek met politieke partijen over onder meer de belangrijkste opgaven voor de provincie Utrecht voor de periode 2019-2023. Ook bespreekt hij de onderwerpen of plannen die de partijen terug willen zien in het coalitieakkoord om invulling te geven aan die opgaven. Verder zal de informateur willen weten of partijen bereid zijn om deel te nemen aan een nieuwe coalitie, welke partijen een samenwerking met elkaar willen aangaan en hoe zij de onderhandelingsfase voor zich zien.

Nadat deze gesprekken zijn afgerond presenteert de informateur zijn bevindingen en advies zowel schriftelijk als tijdens een openbare vergadering met vertegenwoordigers van alle fracties. Ook zullen de vervolgstappen worden besproken.

Bron: provincie Utrecht

Reacties