Flashmob in centrum Amersfoort

Waterschap Vallei en Veluwe hield zaterdag 16 maart flashmobs in totaal vijf verschillende steden in haar werkgebied. De organisatie wil hiermee aandacht vragen voor de waterschapsverkiezingen en winkelend publiek overtuigen te gaan stemmen op 20 maart. De locaties waar de flashmobs plaatsvonden waren Wageningen, Veenendaal, Amersfoort, Harderwijk en Apeldoorn.

Waterschapsverkiezingen waterschap Vallei en Veluwe

Op 20 maart kiezen inwoners het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe aan de hand van de waterschapsverkiezingen. Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe neemt beslissingen over de wateronderwerpen in de woonomgeving. Het waterschap zorgt voor veilige dijken en schoon en voldoende water. Dat doet zij onder meer door rioolwater te zuiveren, het (grond)waterpeil te beheren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Het waterschap doet dit kijkend door een hedendaagse bril, zodat ook grote thema’s als energietransitie, klimaat en circulariteit een vertaling krijgen in het werk. Hoe zwaar die thema’s wegen en waar het waterschap in moet investeren qua kennis en geld bepaalt het algemeen bestuur.

Nederland kent in totaal 21 waterschappen. Het gebied van een waterschap kenmerkt zich door watergrenzen. Zo ligt het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe ligt tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren. De waterschapsverkiezingen vallen samen met de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019.

Hulp nodig bij het bepalen uw voorkeur?

Stemhulp: www.mijnstem.nl
Landelijke website verkiezingen: www.waterschapsverkiezingen.nl
Website verkiezingen Waterschap Vallei en Veluwe: www.vallei-veluwe.nl

Reacties