ANWB: Utrechtse wegen veiliger, zeker ook voor fietsers

Foto: Provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft zich de afgelopen vier jaar ingespannen om haar wegen veiliger te maken, constateert de ANWB. Het provinciebestuur heeft maatregelen genomen voor de hele top 10 van provinciale Utrechtse wegen waar de ANWB na onderzoek uit 2014 aanbevelingen voor de verkeersveiligheid had.

Ook de komende vier jaar heeft verkeersveiligheid prioriteit voor de provincie Utrecht. De provincie verhardt bijvoorbeeld de bermen van wegen om het risico op ongevallen te verkleinen en helpt fietsers veilig oversteken. Bijvoorbeeld door fietstunnels aan te leggen.

Stevig geïnvesteerd

Gedeputeerde Dennis Straat is blij dat met de constatering van de ANWB dat de provincie de provinciale wegen voortvarend heeft aangepakt als het gaat om de verbetering van de verkeersveiligheid. “We hebben de afgelopen jaren stevig geïnvesteerd in veilige wegen. Daarbij was het ANWB-onderzoek een goed hulpmiddel. Elke keer als we onderhoud plegen, treffen we meteen veiligheidsmaatregelen. Maar het aantal verkeersslachtoffers blijft te hoog. Daarom willen we in de provincie Utrecht onder andere zoveel mogelijk bermen gaan verharden en onveilige oversteekpunten voor fietsers aanpakken. Bij ons beleid zijn de ervaringen en tips van weggebruikers, zoals die van ANWB-leden, heel belangrijk.”

Goede aanpak gevonden

ANWB hoofddirecteur Frits van Bruggen: “De ANWB heeft waardering voor de inspanningen die de provincie heeft verricht om de veiligheid van provinciale wegen op een hoger plan te krijgen. De provincie Utrecht heeft vooral een goede aanpak gevonden voor het gebied tussen Houten en de N229 met daarin de N410, door enkele gebiedsontsluitingswegen aan te leggen en de overige, vooral landelijke wegen te downgraden. Daarmee ontstaat een structuur die ook voor weggebruikers duidelijk en aantrekkelijk is en het fietsen beter en vooral veiliger mogelijk maakt. Hierover had de ANWB in het verleden veel opmerkingen ontvangen.”

Verharde bermen

Van Bruggen prijst de provincie Utrecht om het voortvarend toepassen van verharde bermen. “Bermverhardingen zorgen ervoor dat als je onverhoopt van de weg raakt je een kans hebt om terug te sturen of een botsing met een boom kunt vermijden”, zegt hij. De provincie gaat bermverhardingen toepassen langs alle 80 km-wegen en langs 60 km-wegen afhankelijk van de situatie.

Studies wijzen uit dat op provinciale wegen in Nederland relatief veel slachtoffers vallen. Hoewel deze wegen slechts zes procent van het totale wegennet vormen, valt hier ruim een vijfde van de verkeersslachtoffers. Provinciale wegen horen daarmee tot de minst veilige wegen in Nederland.

De provincie Utrecht wil langs alle provinciale wegen met een maximumsnelheid van 80 km per uur de bermen verharden met grasbetontegels. Bij een aantal van deze wegen zijn de bermen al aangepast. De overige wegen met 80 km per uur pakt de provincie de komende jaren aan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat bermongevallen verantwoordelijk zijn voor een substantieel deel van de verkeersslachtoffers. Zachte bermen of bermen met kuilen en oneffenheden zorgen ervoor dat weggebruikers over de kop slaan, in een sloot terecht komen of niet op tijd tegemoet komend verkeer kunnen ontwijken. Ook voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bermverharding prioriteit.

Fietsers

De provincie besteedt daarnaast de komende jaren, samen met gemeenten, veel aandacht aan fietsers. Zij zet in op een regionaal fietsnetwerk met snelle fietsverbindingen en slimme oplossingen om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren. Verder investeert de provincie extra in verkeerseducatie voor fietsers, zodat zij goed toegerust de weg opgaan. Voor jonge fietsers richt zich dat op de basisschool. Voor oudere fietsers ligt het accent met praktijktrainingen op veilig (door)fietsen.

De provincie Utrecht sluit zich de komende jaren aan bij het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 van Rijk, provincies en gemeenten. Ook neemt zij deel in landelijke campagnes die gericht zijn op gedragsverandering. Bijvoorbeeld die over alcohol (BOB) en afleiding (MONO).

Bron: provincie Utrecht

Reacties