Langs Eem en Spoor: nieuwe ‘kamer en suite’ van de stad

Foto: Gemeente Amersfoort

Met de ontwikkeling van het gebied Langs Eem en Spoor wil Amersfoort de komende tien jaar een uniek gebied toevoegen, grenzend aan de binnenstad. Gericht op de toekomst. En om ervoor te zorgen dat Amersfoort betaalbare woningen blijft aanbieden voor kopers en huurders. Een woon- en werkgebied met voorzieningen voor de bewoners en bezoekers van de stad. Waar de ambities rond duurzaamheid en mobiliteit hun plek vinden.

Langs Eem en Spoor bestaat uit vijf gebiedsdelen: Wagenwerkplaats, Trapezium, Eemplein, De Nieuwe Stad en Kop van Isselt. Met het vaststellen van het raadsvoorstel ‘Ontwikkeling Langs Eem en Spoor’ wordt ingezet op samenhangende ontwikkeling van deze vijf deelgebieden. De gemeenteraad buigt zich hier nog over.

‘Amersfoort wil hier de woon-werk-recreatieplek voor de toekomst creëren, waar de ambities op het gebied van extra woningen, duurzaamheid en mobiliteit hun plek vinden.’

Wethouder Willem Jan Stegeman, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het deelgebied De Nieuwe Stad: ‘We willen de lange wachtlijsten voor woningzoekenden oplossen en zorgen dat ook inwoners met een kleinere portemonnee een woning kunnen kopen of huren. Ook in de toekomst. In totaal willen we hier daarom zo’n 3.000 woningen bouwen.”

Het gebied Langs Eem en Spoor vormt vanzelfsprekend een geheel. Waarbij samenhang én diversiteit belangrijk zijn. Het moet geen eenheidsworst worden. Denk dus aan diversiteit in hoog- en laagbouw, woon- en werksferen, levendige plinten, het benutten van de Eem-oever, het stimuleren van ontmoeting, nieuwe energieconcepten en schone mobiliteit.

Wethouder duurzaamheid en verantwoordelijke voor de ontwikkeling van de Wagenwerkplaats, Astrid Janssen: ‘Ontwikkelingen op deze schaal maken het mogelijk om nieuwe technieken voor duurzame energie toe te passen, bijvoorbeeld met het opwekken van biogas. Daarnaast kunnen we op deze schaal wijken creëren die energieleverend zijn. Daar kan bijvoorbeeld ook het Soesterkwartier profijt van hebben.’

Met de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor ontstaat er een gebied dat aanvullend is op de binnenstad en ongeveer net zo groot: een ‘huiskamer en suite’. Een plan waarbij elk deelgebied een eigen ontwikkeltempo zal hebben en ook goed naar de aansluiting op het Soesterkwartier wordt gekeken. In die wijk biedt het bijvoorbeeld extra kansen voor scholen, winkels en andere voorzieningen.

Wethouder duurzame mobiliteit en verantwoordelijke voor Trapezium en de ontwikkeling van de Kop van Isselt, Hans Buijtelaar: ‘Het hele gebied ligt dichtbij de voorzieningen van het centrum en is goed ontsloten met bus en trein. Met deelvervoer op maat is dan minder ruimte nodig voor parkeren. De openbare ruimte die zo ontstaat, biedt kansen voor meer groen en sport en bewegen.’

In gesprek met de stad

Met de ontwikkeling van Langs Eem en Spoor wil de gemeente invulling geven aan onder andere de woningbouwopgave en duurzaamheidsambities. Wat er precies gaat gebeuren in de verschillende gebieden die Langs Eem en Spoor vormen, moet nog worden uitgewerkt. Die plannen worden samen met de stad gemaakt. Aan de hand van de opgaven, de ambities en de thema’s zullen gesprekken gevoerd en ideeën en wensen worden opgehaald. Per gebied wil de gemeente in gesprek met bewoners, betrokkenen en belanghebbenden. Aan de hand van die gesprekken komt voor elk gebied een voorstel waarin de inbreng is verwerkt.

Reacties