Lichtpenweg 6 duurzaamheidscasus voor leerlingen Hooghe Landt College

Zo’n 30 leerlingen van het Hooghe Landt College brachten afgelopen vrijdag een bezoek aan de Lichtpenweg 6 in De Hoef. Zij gaan aan de slag met actuele uitdagingen uit het bedrijfsleven en werken een plan uit om het gebouw gasloos te maken.

‘De Alliantie is graag bereid hieraan mee te werken. We juichen dit initiatief van bevlogen mensen om duurzaamheid te verankeren in de wereld toe’, aldus projectmanager Merel de Jong.

De Lichtpenweg

Met de transformatie van de Lichtpenweg 6 wordt een bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave van Amersfoort, het oplossen van de kantorenleegstand en het verbeteren van de kwaliteit en leefbaarheid van het kantorengebied De Hoef-West.

Bij de herbestemming van de Lichtpenweg 6 wordt een mix aan woningen gerealiseerd. In het gebouw realiseert de Alliantie ca. 50 sociale huurwoningen. De 85 kamerwoningen (onzelfstandige woonruimte) zijn inmiddels allemaal bewoond.  De bewoners van deze kamerwoningen delen faciliteiten zoals keuken en sanitaire voorzieningen. Op termijn kunnen de kamerwoningen worden omgebouwd tot sociale huurwoningen. Daarnaast realiseert BPD ruim 80 koopappartementen in de vrije sector van verschillende omvang.

Technasium-onderwijs

Het Hooghe Landt College biedt het zogenaamde ‘Technasium-onderwijs’ aan. Dat wil zeggen dat leerlingen in projectteams aan de slag gaan met actuele en bestaande uitdagingen uit het bedrijfsleven. Daarvoor zoekt de school nadrukkelijk de samenwerking met de ‘buitenwereld’ op. Die ‘buitenwereld’ levert de casussen die de Technasium-docenten vertalen in onderwijsprojecten. Het schoolvak waarin dit samenkomt heet ‘Onderzoek & Ontwerpen’ en eigenlijk zegt die naam al heel veel over de inhoud.

Diverse bedrijven, instellingen en overheden fungeren zo als opdrachtgever voor de leerlingen. Eigenlijk is elke casus geschikt, zolang het maar een bèta-technische of bèta-wetenschappelijke aard heeft. Vanwege de actualiteit en vanwege de behoefte om iets in het thema installatietechniek te doen, wilden de leerlingen aan de slag met het gasloos maken van gebouwen. ‘Gelukkig was De Alliantie enthousiast hierover en bereid om het gebouw “Lichtpenweg 6′ als Casus aan te dragen!’ licht docent Martijn van Leipsig toe.

De leerlingen zijn nu twee weken bezig met oriënterende vooronderzoeken. Langzaam ontstaat er een idee van de wereld waarin ze opereren. Naast de toelichting van projectbetrokkenen van de Lichtpenweg krijgen ze begeleiding van experts uit de installatiebranche. Over zo’n 7 weken, medio april, presenteren ze hun warmteplannen en adviezen aan De Alliantie.

Reacties