Vrijwilligers helpen padden veilig provinciale weg oversteken

Foto: Provincie Utrecht

Elk jaar, vanaf ongeveer februari tot april, trekken padden en andere amfibieën van hun winterverblijf naar het water om zich voort te planten. Ze moeten daar vaak drukke wegen voor oversteken. Zodra de schemering invalt trekken de padden erop uit. Omdat dat samenvalt met de spits, zetten vrijwilligers de beestjes veilig de weg over. Zonder hun hulp leidt dit, vooral op milde en vochtige avonden, tot een waar slagveld.

Marita Flikkema is coördinator van de werkgroep Padden Amerongen-Elst. “In de ochtend en ’s avonds brengen vrijwilligers de padden naar het voortplantingswater de Amerongse Bovenpolder, dat ten zuiden van de provinciale weg N225 tussen Amerongen en Elst ligt. Als we dit niet zouden doen, zou de paddenpopulatie weleens snel kunnen uitsterven.”

Vangen en weer vrijlaten

De vrijwilligers vangen de padden en andere amfibieën op in emmers die in de grond langs het amfibieraster zijn ingegraven. Tijdens avonden waarop veel padden op pad gaan, pakken de vrijwilligers de beestjes ook van de weg, waar geen rasters staan. Zij laten de dieren aan de overkant van de weg weer vrij.

Rugstreeppad

Marita: “De gewone pad, de Bufo bufo, zetten we het meest over. Ook een aantal groene en bruine kikkers krijgen onze overzethulp en een enkele salamander en ringslang helpen we. Heel af en toe zien we een rugstreeppad in de emmer. Dat is een bedreigde soort.”

Belangrijk voor het ecosysteem

“Padden zijn inheemse dieren en voor het hele ecosysteem belangrijk. Zij eten levende insecten en worden zelf door andere dieren zoals egels, dassen en diverse vogelsoorten gegeten”, aldus Marita.

Waarschuwingsborden

“De provincie zet op ons verzoek waarschuwingsborden langs de weg om verkeersdeelnemers te wijzen op de paddentrek en hen te verzoeken niet te hard te rijden. Een automobilist die hard rijdt, ziet de padden niet.” . Ook fietsers raad Marita aan snelheid te minderen als ze een waarschuwingsbord zien. “Als je plotseling een pad moet ontwijken, zou wel eens kunnen vallen.”

Vrijwilligerswerk

Marita doet het vrijwilligerswerk graag: “Het is ontzettend leuk, nuttig en dankbaar om dit werk te doen samen met de andere vrijwilligers. Je doet prettige contacten op met mensen die begaan zijn  met de natuur en je bent lekker in de buitenlucht, vaak in een mooi gebied, ook al is dat langs een weg. Vooral plezierig als je de hele dag op kantoor zit.

Aandachtsoorten behouden

De provincie Utrecht zocht in 2016 uit welke bedreigde soorten in onze provincie voorkomen. Het is een lijst van ruim 500 soorten planten en dieren, waaronder de rugstreeppad, kamsalamander, heikikker en poelkikker. Dit zijn onze aandachtsoorten. Wij zetten ons in om deze soorten in onze provincie te behouden. We stimuleren maatregelen die het leefgebied van deze aandachtsoorten verbeteren. Hierdoor kan hun aantal groeien.

Reacties