AWP gaat met campagnelied de verkiezingsstrijd in

Foto ter illustratie
Foto: Publiek domein

De Algemene Waterschapspartij (AWP) is bang dat ook bij waterschap Vallei en Veluwe de verkiezingen worden ondergesneeuwd door landelijke politieke thema’s als het klimaatakkoord en tegenvallende energierekeningen van de huishoudens.

Om de aandacht van de kiezer te trekken, heeft de partij daarom een schitterend lied laten maken op de bekende melodie van ‘Oh Waterlooplein’.

Volgens AWP-lijsttrekker Ron van Megen maakt muziek complexe onderwerpen licht en toegankelijk. De partij heeft de belangrijkste waterschapsthema’s daarom ingezongen en daagt tegenkandidaten uit om met AWP-lijsttrekkers in debat te gaan over die onderwerpen. Het ‘O Mijn AWP’ getitelde lied is op YouTube te beluisteren.

Niet toevallig presenteert de AWP dit lied bij de officiële start van de publiciteitscampagne van de waterschappen voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019.

Waterschapspartijen, zoals de AWP, doen alleen aan de waterschapsverkiezingen mee. Dat is de reden dat deze veel aandacht aan deze verkiezingen besteden. Dát is in uw belang. Want u wil toch weten waar u op stemt?

Alle inwoners in het gebied van het waterschap Vallei en Veluwe die op 4 februari 2019 de leeftijd van 18 jaar of ouder hebben bereikt, mogen voor de waterschapsverkiezingen naar de stembus gaan. Ongeacht de nationaliteit mag iedereen stemmen op lijst 8 ‘AWP niet politiek wel deskundig’. De enige eis is dat de inwoner rechtmatig in Nederland verblijft. Dit is anders dan bij de verkiezingen van Provinciale Staten. Hier is de Nederlandse nationaliteit wel een vereiste.

Kijk op www.stemAWP.nu als u nog meer wil weten.

Reacties