StadsLAB033 op koers voor sociale innovatie

Foto: StadsLAB033

StadsLAB033 draagt bij aan een mooiere wereld. Een wereld die in evenwicht is tussen mens, dier en natuur. StadsLAB033, een bekende naam in de regio Amersfoort, kiest in 2019 een nieuwe koers! Dit doet zij vanuit een faciliterende rol richting social innovators, overheid, bedrijfsleven en burgers met ideeën / initiatieven rondom sociale innovatie.

StadsLAB033 is in 2014 opgericht. Vanaf 2017 is zij zich gaan richten op innovatie rondom sociaal maatschappelijke vraagstukken. Vanuit deze aanpak is zij in aanraking gekomen met verschillende partijen die betrokken zijn bij sociale innovatie. StadsLAB033 heeft geconstateerd dat er veel partijen zijn maar in een versnipperd werkveld. Kenmerkend voor deze partijen is een diverse aanpak, actief binnen verschillende domeinen en te vinden in diverse verschijningsvormen (als burgerinitiatief, sociaal ondernemer, maatschappelijk betrokken ondernemer of overheidsinstantie). Dit zijn mensen en organisaties die vanuit een goed hart meer willen betekenen voor de maatschappij en de omgeving waarin zij leven. Een aantal van hen kiest om dit vanuit sociaal ondernemerschap te doen. Deze sociaal ondernemers kunnen van groot belang zijn voor Amersfoort. Zo blijkt ook wel uit de onlangs gehouden Ronde over Sociaal Ondernemerschap in Amersfoort, aangevraagd door de PvdA. Vanuit deze bevindingen is het idee ontstaan voor de nieuwe koers van StadsLAB033. De nieuwe richting heeft eveneens een wijziging in het bestuur met zich meegebracht. Vanaf 2019 zetten Ramon van Rootselaar en Marianna Politis met veel energie en enthousiasme StadsLAB033 voort.

Met de nieuwe koers zet StadsLAB033 zich in voor sociale innovatie vanuit een faciliterende rol richting social innovators, overheid, bedrijfsleven en burgers met ideeën / initiatieven rondom sociale innovatie. StadsLAB033 doet dit door ontmoetingen te creëren waarin inspiratie en samenwerking gevonden kan worden. StadsLAB033 geeft hier invulling aan door twee keer per maand de Netwerklunch033 te houden. De Netwerklunch033 biedt een platform waar men gebruik maakt van de diversiteit van de deelnemers om te inspireren tot sociale innovatie. De Netwerklunch033 is interessant voor alle leeftijden en voor ondernemers, studenten, werkzoekenden en andere geïnteresseerden.

Eveneens twee keer per maand, organiseert StadsLAB033 de Denk-mee-on-Friday. Tijdens de Denk-mee-on-Friday bieden we (sociaal) ondernemers en social innovators de gelegenheid om een ochtend samen te werken. Op deze manier willen we een collegiale setting creëren en gelegenheid bieden voor co-creatie. Hiermee speelt StadsLAB033 in op de behoefte die er heerst onder ondernemers om de mogelijkheid te hebben elkaar vragen te stellen. De ‘Denk-mee-on-Friday’ wordt voor het eerst gehouden op 8 februari aanstaande van 09:00 tot 12:30 uur.

Ben jij of ken jij sociaal ondernemer(s) of social innovator(s)? Neem dan contact op met StadsLAB033, dat kan via mail naar: [email protected], of per telefoon: 06-15367914. Of bezoek de website voor meer informatie: www.stadslab033.nl

Reacties