Cheque van 8.000 voor de VoorleesExpress

Uitreiking van de cheques
Foto: JCI Eemland

Op vrijdag 1 februari zijn er twee cheques van 6.000 euro en 2.000 euro uitgereikt aan de VoorleesExpress, respectievelijk de afdelingen van Eemland en Lek & IJssel. In totaal is 8.000 euro opgehaald door JCI Eemland en Rotary Club HC met de verkoop van chocoladeletters. Als dank voor de steun organiseerde de VoorleesExpress een speciaal voorlees-feestje voor de kinderen van de leden van JCI Eemland tijdens De Nationale Voorleesdagen.

Al 15 jaar verkoopt JCI Eemland chocoladeletters voor een goed doel. Veel bedrijven geven rond Sinterklaas een attentie aan hun medewerkers of hun relaties. Dankzij de chocoladeletteractie van JCI Eemland (http://www.chocoletterjci.nl/ ) kunnen bedrijven direct bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit jaar komt de opbrengst van 8000 euro ten goede van de VoorleesExpress. De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er wekelijks een speciaal getrainde vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen en samen met de ouders te werken aan taal en leesplezier. De opbrengst wordt gebruikt om tientallen gezinnen voor te lezen (en de gezinnen hierin te begeleiden). Ook wordt er een speciaal vervolgtraject bekostigd om de bereikte effecten op de taalontwikkeling te behouden. Dit vergroot de kansen van de kinderen in het onderwijs.

Hoewel de resultaten van de voorleeshulp onmiskenbaar zijn, is VoorleesExpress nog geen onderdeel van het officiële onderwijssysteem en zijn zij volledig afhankelijk van de subsidies en donaties. In de regio Eemland wordt het project uitgevoerd door Bibliotheek Eemland onder leiding van Jessica Jager. JCI Eemland heeft persoonlijk contact met Jager en heeft gezien hoe belangrijk deze begeleiding is voor de kinderen en hoe hard de gezinnen het nodig hebben.

Zo konden JCI-leden meekijken bij de gezinnen die dankzij deze actie hebben gestart met het VoorleesPakket. Het was bijzonder en hartverwarmend om te zien hoeveel baat de kinderen en het hele gezin bij deze hulp hebben. Het effect is wonderlijk – de voorgelezen kinderen durven thuis en in de klas meer Nederlands te praten, hun woordenschat schiet omhoog en er wordt een hechte band opgebouwd met de voorlezers en met boeken in het algemeen. Dat heeft hun hele leven door een positieve invloed!

Junior Chamber International (JCI), een wereldwijde netwerkorganisatie, is al 48 jaar actief in regio Eemland.  Haar leden, jonge actieve mensen zetten zich in voor persoonlijke ontwikkeling en positieve verandering in de maatschappij. Ze doen leuke dingen samen en zijn actief betrokken bij ludieke projecten die maatschappelijke impact hebben in de regio Amersfoort. Chocoladeletteractie is een voorbeeld van zo’n project.

Vanaf 2018  heeft JCI Eemland de krachten gebundeld met Rotary Club Houten-Castellum bij de verkoop van de chocoladeletters. Zij steunen de lokale afdeling van de VoorleesExpress in Houten met het mooie bedrag van 2.000 euro!

Oproep voor lokale bedrijven

Hebben jullie  actieve medewerkers tussen de 25 en 40 jaar die het leuk vinden om   hun sociale netwerk te vergroten? Hebben zij zin om leuke en inspirerende activiteiten op te zetten voor zelfontwikkeling en fun? En willen zij namens uw bedrijf of vanuit zichzelf iets betekenisvol voor de regio doen?

Laat ze kennismaken met JCI Eemland!

Reacties