Vouchers van 500 en 1000 euro voor groene bewonersinitiatieven

Mensen planten bomen
Foto: Provincie Utrecht

Bewoners en vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht kunnen vanaf 11 februari een voucher van 500 of 1000 euro aanvragen voor de realisatie van een groen project in hun buurt of wijk. De voucherregeling Beleef en Bewonder! wordt mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht.

De provincie Utrecht vindt het belangrijk dat inwoners meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan. Om kleine lokale groene initiatieven te stimuleren, wordt deze voucherregeling uitgevoerd. Het bedrag van de vouchers moet worden besteed aan een fysiek project in de provincie Utrecht dat groen in de brede zin van het woord realiseert. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk groene buurtinitiatieven tot uitvoering worden gebracht.

Aanvragen

Op http://www.groenaandebuurt.nl/vouchers-beleef-en-bewonder/ kunnen geïnteresseerden meer informatie over de regeling vinden, waaronder ook een reglement en een aanvraagformulier.

Groen aan de buurt

De uitvoering van de voucherregeling is in handen van Groen aan de Buurt. Binnen dit programma worden vrijwilligers en gemeenten ondersteund bij de uitvoering van groene buurtprojecten. Groen aan de Buurt is een samenwerking tussen IVN Utrecht, Landschap Erfgoed Utrecht en de Natuur en Milieufederatie Utrecht en wordt gefinancierd door de provincie Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.groenaandebuurt.nl.

Reacties