Wijkboerderij Nieuwland weer voor de wijk

Wijkboerderij Nieuwland
Foto: Bijzondere Gasten

De gemeente Amersfoort heeft het pand Zeldertsedreef 2 verkocht aan Bijzondere Gasten. Dit voormalige wijkcentrum in Nieuwland, dat ruim vijf jaar te koop heeft gestaan, krijgt daarmee opnieuw een functie als ontmoetingsplek voor de wijk. De beoogde heropening is op 9 maart 2019.

Wijkbewoners en andere bezoekers kunnen er straks terecht voor een kopje koffie, een praatje, een leuke workshop of gezellige maaltijd. Bijzondere Gasten biedt daarnaast ruimte aan uiteenlopende bewonersactiviteiten en wijkgerichte dienstverlening. Bijzondere Gasten werkt in de Wijkboerderij nauw samen met bewonersinitiatieven, zelfstandige professionals en organisaties uit de wijk. Samen met hen willen ze van Wijkboerderij Nieuwland een energieke ontmoetingsplek maken waar jong en oud zich thuis voelen, een natuurlijk trefpunt van bewoners, ondernemers, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals met veel ruimte voor experiment en initiatief. De activiteiten worden afgestemd met De Herberg die al lange tijd een ontmoetingsfunctie voor de wijk vervult.

Buurtbestuurt Nieuwland en stichting Samen maken we Nieuwland hebben zich ingezet voor de Wijkboerderij, om aan de behoefte van wijkbewoners aan meer ontmoetingsmogelijkheden te voldoen. Nu is het aan bewoners om deze mogelijkheden te benutten en nieuwe initiatieven te nemen.

In de Wijkboerderij vestigen zich een aantal wijkgerichte dienstverleners zoals Bzzzonder Kindercentrum, Buurtzorg Nederland (thuiszorg) en Betna (opvang dementerende ouderen met een migratieachtergrond). Er komen ook flexibele werk- en behandelplekken voor zelfstandige professionals. Samen met jeugd uit de wijk zal een jongerenruimte worden gecreëerd. Daarmee is de wijkboerderij nog niet vol. Er is ruimte voor goede ideeën en nieuwe initiatieven.

Meer informatie bij:
● Bijzondere Gasten: Marc van Leent, [email protected], 0651026684
● Buurtbestuurt Nieuwland: Jan Huurdeman, [email protected], 0651090122
● Stichting Samen maken we Nieuwland: Wim de Haan, [email protected], 0657918196

Reacties