Reconstructie kruising Hertekop gereed

Drie bestuurders planten boom bij de opening van kruising Hertekop.
Foto: Provincie Utrecht

Gedeputeerde Dennis Straat en wethouders Hans Buijtelaar (Amersfoort) en Wim Vos (Leusden) hebben op vrijdagmiddag 23 november de vernieuwde kruising Hertekop op de grens van gemeenten Amersfoort en Leusden feestelijk geopend.

De provincie Utrecht heeft kruising Hertekop vernieuwd om het verkeer tussen Leusden, de A28 en Amersfoort beter te laten doorstromen en om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Het verkeer op de N226 tussen de aansluiting op de A28 en de Groene Zoom is de afgelopen jaren toegenomen door de nieuwe woonwijk Tabaksteeg en de verbreding van de A28. In opdracht van de provincie Utrecht heeft aannemer Mourik diverse aanpassingen gedaan om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en langs de Arnhemseweg te verbeteren:

  • De aansluiting van de N226 op de A28 is aangepast, zodat het verkeer van en naar de A28 beter kan doorstromen.
  • Er is een fietstunnel aangelegd onder de N226 ten zuiden van de A28. Via deze tunnel kan fietsverkeer veilig van de Dodeweg naar de Lockhorsterweg en vice versa.
  • Aan de oostzijde van de Arnhemseweg is een nieuwe parallelweg aangelegd, waardoor de Schutterhoeflaan, Ruitenbeeklaan, zorgboerderij Groot Schutterhoef en de woningen langs de N226 beter bereikbaar zijn.
  • De maximumsnelheid op de N226 tussen de Hertekop en de bebouwde kom is verlaagd van 80 km/u naar 60 km/uur en binnen de bebouwde kom van 70 km/u naar 50 km/u.
  • Op een deel van de Arnhemseweg is geluidreducerend asfalt aangelegd.

Opening nieuwe kruising

Samen met de twee wethouders plantte gedeputeerde Straat ter afronding van de werkzaamheden een boom in het plantvak langs de Lockhorsterweg.

Gedeputeerde Dennis Straat: “Ik ben blij dat de reconstructie na een aantal jaren van intensief overleg en samenwerking met de gemeenten en de omgeving klaar is. We kunnen trots zijn op het resultaat. Door alle aanpassingen kan het verkeer van en naar de A28 nu veel beter doorstromen en is de verkeerssituatie rondom de kruising en de Arnhemseweg een stuk veiliger geworden.”

Bron: provincie Utrecht

Reacties

Cookieinstellingen