AWP: niet politiek wel deskundig

AWP Partijcongres Apeldoorn
Foto:

De Algemene Waterschapspartij AWP gaat onder de naam “AWP Niet Politiek Wel Deskundig” de waterschapsverkiezingen in. Deze duidelijke nieuwe naam is inmiddels aangemeld bij de centrale stembureaus van de Nederlandse waterschappen. De waterschapsverkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart 2019, tegelijk met de provinciale verkiezingen.

“Hiermee geven we klip en klaar aan waar de Algemene Waterschapspartij voor staat”, legt de AWP lijsttrekker voor waterschap Vallei en Veluwe Ron van Megen uit. “En het geeft de kiezers een betere herkenning.”

De AWP pleit ervoor dat deskundige en betrokken mensen in het waterschap aan het stuur zitten. Want de waterschapstaken vereisen van de gekozen bestuurder net als bij andere belangrijke maatschappelijk organisaties om kennis van zaken, overzicht en een blik op de toekomst. Waterdeskundigheid is belangrijker dan louter politieke bestuurservaring. De AWP onderscheidt zich hiermee van andere partijen in het waterschapsbestuur. “De AWP is géén opstapje voor beroepspolitici. Wij doen alleen mee met de waterschapsverkiezingen.”, zegt Van Megen.

Zonder kennis van zaken geen goed waterschapsbestuur
Bij een beoordeling van geschiktheid stellen de AWP kandidatencommissies vast of de kandidaat beschikt over voldoende relevante kennis, vaardigheden en professioneel gedrag om de functie in het waterschapsbestuur te vervullen. Dit blijkt onder andere uit opleiding, werkervaring en competenties. Integriteit maakt ook deel uit van het selectieproces van de kandidatencommissies.

Verkiezingsprogramma

‘AWP niet politiek wel deskundig’ is ook de titel van het landelijke verkiezingsprogramma van de Algemene Waterschapspartij. “Dit verkiezingsprogramma is gestoeld op vijf speerpunten, die samen de paraplu zijn waaronder al onze verkiezingsthema’s passen”, vult Jacqueline Pol, nummer 2 op de kandidatenlijst voor waterschap Vallei en Veluwe, aan. “Vanzelfsprekend zijn er per waterschap ook nog regionaal getinte speerpunten. Het waterbeheer is nu eenmaal niet overal in Nederland hetzelfde.”.

De 5 landelijke speerpunten zijn:

 1. Voor onze kinderen
  want ook zij hebben recht op droge voeten en schoon water. Dat wil de AWP ze bieden.
 2. Mensen echt serieus nemen
  want de AWP wil dat het waterschap naar u luistert. Vanwege uw goede ideeën en kennis van uw eigen leefomgeving.
 3. Wateroverlast door hoosbuien slim aanpakken
  want de AWP wil dat de gevolgen van hoosbuien binnen de perken blijft en droogteproblemen tegen gaan.
 4. Geen viezigheid in ons water
  want de AWP gaat voor gezond water voor mens en natuur.
 5. Plezier met water
  want de AWP wil dat mensen op alle mogelijke manieren kunnen genieten van water, recreëren, bewegen en sporten.

De AWP staat primair voor het belang van de inwoners en staat voor integrale afwegingen bij álle kerntaken van een waterschap: waterveiligheid, waterbeheer, waterzuivering én natuur. Maatschappelijk gezien staan we voor grote uitdagingen. Water is de blauwe draad in klimaat, denk aan hittestress bij bebouwing, hoosbuien, droogte en de stijgende zeespiegel. Vorige generaties hebben het voor ons goed geregeld met veilige dijken en slim watermanagement. De AWP ziet het als haar verplichting om minstens zo goed voor onze kinderen te zorgen. Want zij hebben net als wij recht op een veilige, gezonde en betaalbare leefomgeving met droge voeten en schoon water.

Meer informatie is te vinden op www.AWP.nu

Reacties

Cookieinstellingen