Provincie ondersteunt Utrechtse energiecoöperaties

Energiecoöperaties krijgen de komende jaren een steeds grotere rol in de ontwikkeling van wind- en zonne-energieprojecten. Voor de provincie is vooral lokale zeggenschap van belang. Daarom stelt de provincie Utrecht budget beschikbaar om deze lokale initiatieven te ondersteunen.

In het Klimaatakkoord wordt voorgesteld dat duurzame energieprojecten voor 50 procent in eigendom komen van de lokale gemeenschap. Minister Wiebes zet hiertoe momenteel een ontwikkelfonds op. De provincie vindt lokale zeggenschap daarin belangrijk. In coöperaties kunnen duurzame energieprojecten worden ontwikkeld door lokaal zeggenschap in lokaal eigendom. Zo vallen de lusten van duurzame energie daar waar ook de lasten zijn. Daarom stelt de provincie Utrecht budget beschikbaar om deze lokale initiatieven te ondersteunen.

Duurzame energieprojecten

Pim van den Berg, portefeuillehouder Energietransitie van de provincie Utrecht: “Lokale energie-initiatieven in de provincie Utrecht komen te vaak niet tot realisatie doordat zij expertise en met name capaciteit missen. Energiecoöperaties gaan daarom onder begeleiding van REScoopNL, de coöperatie van duurzame energiecoöperaties in Nederland, ondersteuning krijgen voor een aantal uren om duurzame energieprojecten verder te brengen, van de initiatieffase naar de haalbaarheidsfase en later de realisatiefase. Lokaal actieve mensen lopen mee met professionele ontwikkelaars die lokale energieprojecten helpen realiseren. Zo wordt de kennis overgedragen naar de lokale partijen. Ik faciliteer deze ondersteuning graag samen met de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en REScoop. Zo worden de lokale initiatieven en/of energiecoöperaties goed voorbereid op gebruikmaking van het landelijk ontwikkelfonds van minister Wiebes.”

Plan

REScoopNL, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en de lokale initiatieven hebben een plan opgesteld om in de provincie Utrecht zo goed mogelijk energiecoöperaties te ondersteunen. Door deze ondersteuning nu reeds op te starten, kunnen zij straks optimaal gebruik maken van de landelijke ondersteuningsfaciliteit van minister Wiebes, die in 2019 wordt verwacht wordt.

Bron: gemeente Amersfoort

Reacties

Cookieinstellingen