Slootcontroles buitengebied blijven noodzakelijk

Foto:

Ondanks de droogte blijft het onderhoud van sloten in het buitengebied van groot belang. Waterschap Vallei en Veluwe onderhoudt zelf de grotere watergangen en controleert tijdens de najaarsschouw van 1 tot 5 november of het onderhoud van de schouwsloten goed is uitgevoerd door de aanliggende eigenaren.

Door goed onderhouden watergangen zorgen het waterschap en de onderhoudsplichtigen samen aan het voorkomen van mogelijke wateroverlast.

Het waterschap controleert of de oevers en waterplanten van de schouwsloten zijn gemaaid; planten en vuil uit de sloten en van de taluds zijn verwijderd; en de in- en uitstroom van duikers of bruggen vrij is van planten, vuil en bagger.

Piekbuien

Vanwege de aanhoudende droogte komen bij het waterschap vragen binnen over nut en noodzaak van de slootcontroles. Het is echter niet uitgesloten dat er plaatselijk korte maar krachtige piekbuien vallen. Ook kunnen de weersomstandigheden omslaan met een periode met juist meer neerslag tot gevolg.
“Samen met alle onderhoudsplichtigen van schouwsloten in ons werkgebied willen we ons blijven inzetten voor een goed werkend watersysteem. Ondanks de huidige droogte is kans op wateroverlast de komende maanden niet uitgesloten. Onderhoud blijft daarom belangrijk en daarmee de controle ook,” aldus heemraad (dagelijks bestuurslid) Dirk-Siert Schoonman van Waterschap Vallei en Veluwe.

Reacties

Cookieinstellingen