Maatjes komen in De Liendert wonen

Foto:

Beweging 3.0 en Ad Hoc Beheer hebben de handen ineengeslagen om woonzorgcentrum De Liendert in Amersfoort levendig te houden en het tekort aan betaalbare woonruimte aan te pakken.

Tot eind januari 2019 worden elf leegstaande appartementen in De Liendert tegen een lage vergoeding via Ad Hoc Beheer ter beschikking gesteld aan mensen met een maatschappelijke achtergrond. De tijdelijke bewoners kregen op maandag 29 oktober de sleutel van hun appartement. Zij worden een maatje voor de ouderen die nog in De Liendert wonen.

In De Liendert aan de Zwaluwenstraat wonen ouderen die zorg krijgen van Beweging 3.0. Het huurcontract voor De Liendert loopt op 1 april 2019 af en wordt niet verlengd. Het pand is onvoldoende voorbereid op de steeds zwaardere zorgvraag van toekomstige cliënten en voldoet in de toekomst niet meer aan de wensen en eisen van de overheid. Bovendien brengen de huur en noodzakelijk onderhoud en vervanging van installaties hoge kosten met zich mee. Een groot deel van de bewoners heeft inmiddels een plek gevonden in een ander woonzorgcentrum. Daardoor staat een deel van De Liendert leeg. Door elf leegstaande appartementen tijdelijk te laten bewonen via Ad Hoc, komt er weer reuring en gezelligheid in het huis.

Een maatje voor de ouderen

De elf appartementen hebben een woon- en slaapkamer, een badkamer en een pantry. De bewoners wonen er tijdelijk op basis van antikraak en betalen een lage vergoeding.
Beweging 3.0 en Ad Hoc Beheer verwachten daarvoor terug dat de bewoners een toegevoegde waarde hebben voor de oudere bewoners. Zij kunnen bijvoorbeeld een maatje worden, af en toe een spelletje doen, helpen met de boodschappen of een praatje maken. De nieuwe bewoners zijn daar specifiek op geselecteerd.

Reacties