Uitstel asfaltonderhoud N237 tussen Soesterberg en Amersfoort

Foto:

Het asfalteren van de Amersfoortsestraat/Utrechtseweg (N237) tussen Soesterberg en Amersfoort is uitgesteld naar het voorjaar van 2019. Het gaat om het gedeelte van de N237 tussen de Van Weerden Poelmanweg (N413) en de Stichtse Rotonde.

De werkzaamheden zouden oorspronkelijk deze week plaatsvinden, maar zijn verschoven naar 2019, omdat het voorgeschreven type asfalt niet op tijd geleverd kan worden.

Nieuwe planning

Zodra de nieuwe planning bekend is, worden omwonenden en weggebruikers hierover geïnformeerd.

Groot onderhoud

De provincie Utrecht voert jaarlijks onderhoud uit aan de provinciale wegen (totaal ruim 300 kilometer) en fietspaden ten behoeve van de verkeersveiligheid en het wegcomfort. leder jaar zijn verschillende wegvakken aan de beurt omdat de deklaag dan versleten is. Hoe lang het asfalt meegaat, is onder andere afhankelijk van de ondergrond en de hoeveelheid verkeer. Asfalt slijt harder als er veel vrachtverkeer overheen rijdt. Ook op kruispunten krijgt het asfalt het zwaar voor de kiezen omdat daar veel ‘wringend’ verkeer is dat zich in verschillende richtingen verplaatst. De gemiddelde levensduur van asfalt is 15 jaar.

Reacties