Registratie centraal tijdens Donorweek in Meander MC

De stand in de Laan tijdens de Donorweek in 2017.
Foto: Meander MC

Vanaf 2020 komt een nieuwe donorwet die regelt dat iedereen vanaf 18 jaar in Nederland geregistreerd wordt in het Donorregister.

Tijdens de Donorweek van 29 oktober tot en met 2 november staan in Meander Medisch Centrum deskundigen klaar voor iedereen die meer wil weten over registratie van zijn donorkeuze. Ook is er uitleg over de procedures rondom donatie en transplantatie van organen en weefsels.

Donororganen en –weefsels zijn nodig om ernstig zieke mensen te helpen. De wachtlijst voor een transplantatie is nog steeds erg lang. Het beleid van de overheid is erop gericht om zoveel mogelijk mensen te bewegen hun keuze te registreren in het Donorregister. De Donorweek biedt daarbij hulp door het geven van duidelijke informatie. In Nederland hebben al ruim zes miljoen mensen hun keuze om wel of geen donor te willen zijn laten vastleggen.

Tijdens de Donorweek zijn onze deskundigen dagelijks tussen 9.00 en 13.30 uur aanwezig bij een stand in de Laan van het ziekenhuis. Zij beantwoorden alle vragen over registratie van de donorkeuze in het Donorregister en over orgaan- en weefseldonatie.

Reacties