Nieuw asfalt voor N237 tussen Soest en Amersfoort

Foto: Provincie Utrecht

In de avonden en nachten van 23, 24 en 25 oktober 2018 voert aannemer Boskalis in opdracht van de provincie Utrecht groot asfaltonderhoud uit op de Amersfoortsestraat/Utrechtseweg (N237) tussen Soest en Amersfoort, over een lengte van 3300 meter.

Tijdens de avond- en nachtwerkzaamheden is een gedeelte van N237 in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Overdag is de weg gewoon open.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen (frezen) van asfalt en aanbrengen van nieuw asfalt.

Wegafsluiting 23-25 oktober

Voor de uitvoering van de werkzaamheden moet de weg gedurende onderstaande avonden/nachten in beide richtingen worden afgesloten. Het gaat om het gedeelte van de N237 tussen de kruising met de Van Weerden Poelmanweg en de Stichtse Rotonde.
De weg is afgesloten in de avonden en nachten van:

  • dinsdag 23 oktober 20.00 uur op woensdag 24 oktober 5.00 uur
  • woensdag 24 oktober 20.00 uur op donderdag 25 oktober 5.00 uur
  • donderdag 25 oktober 20.00 uur op vrijdag 26 oktober 5.00 uur

Verkeersmaatregelen en bereikbaarheid

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A28. De omleidingsroutes staan met gele borden langs de weg aangegeven. De fietspaden worden ingesteld als eenrichtingsverkeer en zijn enkel beschikbaar voor fietsers, calamiteitenverkeer en direct aanwonenden. Verkeersregelaars zorgen gedurende de wegafsluiting voor een veilige doorgang.

Afsluiting parkeervakken langs de weg

Direct langs de weg zijn diverse parkeervakken. In de avonden en nachten van de werkzaamheden wordt een parkeerverbod ingesteld op alle parkeervakken langs de N237 tussen de Stichtse Rotonde en de Van Weerden Poelmanweg. De ruimte van de parkeervakken is nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Auto’s die gedurende de werkzaamheden geparkeerd staan in de betreffende parkeervakken worden weggesleept. Overdag mogen auto’s wel in de parkeervakken staan.

Geluidsoverlast

De wegwerkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. Dat is helaas onvermijdelijk. Vooral het frezen en zagen van asfalt kan de nodige herrie geven. De aannemer doet er uiteraard alles aan om de hinder tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van geluidssignalen, de ‘piepjes’. De signalen gaan af als de vrachtwagens en de freesmachines achteruit rijden. De signalen zijn verplicht om de veiligheid van de wegwerkers te kunnen borgen.

Groot onderhoud

De provincie Utrecht voert jaarlijks onderhoud uit aan de provinciale wegen (totaal ruim 300 kilometer) en fietspaden ten behoeve van de verkeersveiligheid en het wegcomfort. leder jaar zijn verschillende wegvakken aan de beurt omdat de deklaag dan versleten is. Hoe lang het asfalt meegaat, is onder andere afhankelijk van de ondergrond en de hoeveelheid verkeer. Asfalt slijt harder als er veel vrachtverkeer overheen rijdt. Ook op kruispunten krijgt het asfalt het zwaar voor de kiezen omdat daar veel ‘wringend’ verkeer is dat zich in verschillende richtingen verplaatst. De gemiddelde levensduur van asfalt is 15 jaar.

Bron: provincie Utrecht

Reacties

Cookieinstellingen