Koning bezoekt Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdag 3 oktober 2018 samen met vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) De Jonge een werkbezoek gebracht aan het Sint Elisabeth Verpleeg- en Gasthuis (EVG) in Amersfoort. Dit verpleeghuis is onderdeel van zorgorganisatie Beweging 3.0 en biedt zorg aan oudere mensen met dementie. Tijdens het werkbezoek stond centraal hoe een zorgorganisatie een kwaliteitsachterstand kan ombuigen naar kwalitatief goede zorg.

Beweging 3.0 kwam in 2016 op de zogenoemde ‘zwarte lijst’ van slecht presterende verpleeghuizen, maar is sindsdien uit dit dal geklommen. Inmiddels is de zorg op orde en maakt de instelling plannen rond het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ van het ministerie van VWS. Tijdens het bezoek kregen de Koning en de minister te horen over dit traject, de stappen die zijn gezet en de toekomstvisie van de organisatie op de verpleeghuiszorg.

Tijdens een bezoek aan de woongroep vertelden enkele familieleden en mantelzorgers vanuit het bewonersperspectief over het dagelijkse reilen en zeilen. Verderop in het ‘Grand Café’ ontmoetten de Koning en de minister bewoners, familieleden en medewerkers. Aansluitend brachten de Koning en minister De Jonge een bezoek aan één van de gerenoveerde woongroepen en gingen ze in het Atrium in gesprek met medewerkers. Hierbij kwam onder meer aan bod wat zij hebben gemerkt van de veranderingen bij Beweging 3.0, welke rol zij bij de kwaliteit van zorg hebben en waarom iemand zou kiezen voor een baan in een verpleeghuis.

Afsluitend spraken de Koning en de minister met vertegenwoordigers van verschillende partijen binnen de zorgsector over de toekomst: de uitdagingen in de verpleeghuiszorg, de tekorten op de arbeidsmarkt en lessen voor de hele sector.

In april van dit jaar presenteerde minister De Jonge het programma ‘Thuis in het Verpleeghuis’. Dit programma geeft aan hoe de verpleeghuiszorg de komende jaren merkbaar en meetbaar verbeterd moet worden, waarbij alle zorgorganisaties en hun verpleeghuizen aan het nieuwe kwaliteitskader verpleeghuiszorg uit 2017 moeten voldoen. De kwaliteitsplannen, toegespitst op de specifieke behoeftes van instellingen en verpleeghuizen, hebben ten doel dat ieder verpleeghuis in Nederland zo snel mogelijk de kwaliteit levert die nodig is. Dat betekent dat er meer tijd en aandacht is voor bewoners, door meer personeel.

Het bezoek met minister De Jonge is het eerste werkbezoek in een reeks van bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij dergelijke werkbezoeken te zien  hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

Bron: Rijksoverheid

Reacties